referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Kláštory v stredoveku
Dátum pridania: 17.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Flynn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 886
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Hlavné činnosti mníchov:
- práca na poli a starostlivosť o dobytok
- remeselné činnosti
- prepisovanie kníh
- tvorba umeleckých diel
- vyučovanie
- starostlivosť o chorých, chudobných a opustených

Kláštory stáli často na odľahlých miestach, v neprístupnom teréne a mali podobu pevnosti alebo usadlosti. Príčina: čo najmenší kontakt s okolitou civilizáciou, ktorá mohla mníchov a mníšky nabádať na páchanie hriechu.
Kláštory tvorilo niekoľko budov napr.: kostol, škola, knižnica, jedáleň, lekáreň, hospodárske budovy, ubytovne mníchov a iné. Ku kláštorom, podľa bohatstva rádu, patrili aj okolité polia, lúky, lesy a záhrady, kde mnísi pracovali a zbierali úrodu. Mnohí mnísi boli vzdelaní, ručne prepisovali knihy, vzdelávali žiakov v cirkevných školách, venovali sa mnohým vedám. Mnísi a mníšky boli prví lekári a ošetrovatelia, starali sa o chorých a starých, siroty, poskytovali útočisko pútnikom a prenasledovaným. Za svoju prácu dostávali milodary od veriacich. Do kláštornej pokladnice prispievali aj predajom svojich výrobkov.
 
Význam kláštorov pre spoločnosť
 
- centrá kultúry, umenia a vzdelania
- centrá náboženstva
- strediská hospodárskeho života – nový spôsob obrábania pôdy a chovu zvierat, šľachtenie plodín
- základy lekárskej starostlivosti – vedomosti o liečivých bylinách
- základy remeselnej výroby a nové výrobné postupy
- základy sociálnej pomoci blízkym – sirotince, chudobince, starobince
 
Úlohy:
1. Čo je rehoľa?
2. Aké činnosti vykonávali mnísi v kláštoroch?
3. Aký je rozdiel medzi novicom a opátom?
4. Aké mníšske rády poznáme, čo vieme o ich zakladateľoch?
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Múcska, V. a Skladaný, M.: Európa v období stredoveku, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1996, Múcska, V. a Skladaný, M.: Dejepisná čítanka (2), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2003
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.