referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 142
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Téma: Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma

Meno Božie:
Svedkovia Jehovovi uvažujú takto: Každá vec na svete má svoj názov, každý človek má meno. Či iba Pán Boh by bol bez mena? Nie, hovoria, Boh má tiež meno, ktoré znie: „Jehova“ . A čo viac, tvrdia, že kto nenavzýva Pána Boha pod týmto menom, nebude spasený.

Vyčítajú katolíckej cirkvi, že kňazi nehovoria ľuďom nič o tomto mene. Kristus – hovoria - nám kázal v modlitbe „Otče náš“ prosiť : „Posväť sa meno Tvoje“ Ako si však môžu ctiť meno Božie, ak im nikto o mene „Jehova“ nič nehovorí? Čo o tom súdiť?

Meno Boha v starom zákone:
Iba Boh by nemal meno? pýtajú sa Svedkovia Jehovovi. Mená sú nutné len tam, kde je množstvo. Osobné meno mohlo byť potrebné v Starom zákone pre odlíšenie pravého Boha od pohanských bohov a božstiev. V tých časoch totiž každý národ ctil svojho vlastného boha a nazýval ho nejakým menom. Pravdepodobne preto má Boh v starom zákone meno. Toto však znie Jahve, a nie „Jehova". Meno Jahve znamená „Ten, ktorý je" , „Jestvujúci"
Je zaznamenané v knihe Exodus /3,14/ i na mnohých iných miestach Starého zákona.

Toto meno bolo preložené:
- do latinčiny ako „Dominus"
- do gréčtiny ako „Kýrios"
- do slovenčiny ako „Pán"

Židia poznali toto meno, ale z veľkej úcty k Bohu nevyslovovali meno „JAHVE“ už stáročia pred Kristom a nevyslovujú ho až podnes. Miesto neho používajú meno, ktoré znamená „PÁN „
Meno „Jehova „ Židia nepoznajú a nepoznal ho ani Mojžiš, ani proroci. Vzniklo totiž až v 13. storočí v dôsledku nesprávneho čítania hebrejských textov.

V Novom zákone nie je meno „JAHVE" ale „OTEC“
Pán Ježiš sa nedržal tohto starozákonného mena Božieho. Naučil nás volať Boha „Otec“:
„Vy sa budete modliť takto: Otče náš ...“ /Mt. 6,9/. V tomto mene a nie v mene „ Jehova" nám kázal krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" /Mt 28,19/.

Kristus nám nielen prikázal volať Boha Otcom, ale i sám sa k Nemu týmto najsladším menom obracia. „Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem Ti, že si ma vypočul" /Jn 11,41/
Týmto menom, ktoré nám Ježiš ukázal, nebolo meno Jahve, ktoré ľudia už poznali. Bolo ním meno „OTEC.“ A Kristus nás naučil hovoriť : „Otče ...posväť sa meno Tvoje". Nešlo mu o meno Jahve, lež o to, aby ľudia milovali Boha ako Otca.

Vykúpenie v mene Ježišovom:

Tvrdenie Svedkov Jehovových, že „ kto nevzýva Boha pod menom Jehova, nebude spasený“ je úplne bludné. Vo svätom písme Nového zákona je vykúpenie skrze meno Ježiša Krista.

- A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení / Sk4,12/ „.
- ...pre jeho meno dosiahneme odpustenie hriechov každý, kto v neho verí / Sk 10,43 /
- Porodí Syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov / Mt 1,21 /“.

Svedkovia Jehovovi na toto odpovedajú, že opravdu najvyšším menom pod nebom /teda na zemi/ je meno Ježiš, ale v nebi je najvyšším menom Jehova a po súde bude toto meno najviac ctené i na zemi.
Toto tvrdenie je v rozpore so Svätým písmom, kde sa hovorí, že meno Ježiš bude najvyšším i v živote večnom. „... ponad všetko kniežatstvo, moc a silu a panstvo a nad každú hodnosť v tomto svete, ale i v budúcom„ / Ef 1,20-21/
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Wladyslaw Majka : Svedkovia ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi, Saleziánske Katechetické stredisko, Bratislava 1992, ISBN 80-85405-07-5 97 s.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.