referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma I
Dátum pridania: 23.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 509
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Téma: Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma I

Kristus a Michal Archanjel:

Rozoberme si vo svetle svätého písma tvrdenie Svedkov Jehovových, ktorí odvolávajúc sa na Apokalypsu, tvrdia, že Kristus a Michal Archanjel – Slovo, sú totožné.
Predovšetkým treba zdôrazniť, že Kristus a Archanjel Michal – to sú dve úplne odlišné postavy.

Spomenutý úryvok z apokalypsy znie:
„ Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli... A počul som mohutný hlas volať v nebi: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného" /Zjv 12,7 a 10/

Z textu je jasné, že Michal a anjeli bojujú so Satanom. A Boh a jeho pomazaný – Kristus – triumfujú. Inak povedané – Michal Archanjel so svojimi anjelmi bojuje v priebehu čias za triumf Boha a Jeho Syna – Krista. Tak isto i prorok Daniel veľakrát hovorí o Michalovi Archanjelovi ako o kniežati Anjelov ( Dan10,21 a Dan12,1 ) ale nikdy ho nestotožňuje so Synom Božím.
Apoštol Júda Tadeáš hovorí vo svojom liste zvlášť o Michalovi Archanjelovi a zvlášť o Pánovi našom Ježišovi Kristovi. ( Jud 1,9 a 1,4 ).

Modlitba k svätému archanjelovi Michalovi:

Svätý Michal archanjel ochraňuj nás v boji proti zlu a úkladom diabla. Ty knieža nebeského vojska Božou mocou zažeň do pekla Satana a všetkých iných zlých duchov, ktorí sa na skazu ľudských duší vo svete potulujú amen.

Bohom bolo slovo a stalo sa telom:

„Na počiatku bolo slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh" ( Jn 1,1 ).
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy" ( Jn 1,14 ).

Touto citáciou zo Svätého písma môžeme zhrnúť pravú náuku o Ježišovi Kristovi. Syn Boží bol od počiatku pravým Bohom – a nie cherubom, či Michalom Archanjelom. Syn Boží je tou istou osobou ako Otec, ktorý Ho zrodil od večnosti „ pred všetkými vekmi". Je však pravým Bohom, má tú istú Božskú podstatu , i keď je – čo do osoby –iný. V určitom čase sa stal človekom : „ A Slovo sa stalo telom..."
– neprestal byť Bohom, vzal si však prirodzenosť ľudskú ako druhú vedľa Božskej prirodzenosti, ktorú mal od večnosti.

V tejto ľudskej prirodzenosti ho videli apoštoli a iní ľudia, ale nie ako obyčajného človeka, ale videli „...slávu, akú má Jednorodený od Otca“, čiže opravdivého Syna Božieho a Boha. Preto apoštol Tomáš Mu hovorí bez váhania : „Pán môj a Boh môj" ( Jn 20,28 ).

Čo na to hovoria Svedkovia Jehovovi?

Keďže spomenuté citáty jasne popierajú náuku Svedkov, vieš, brat môj, čo robia? Kážu písať slovo „ Bohom bolo Slovo „ s malým „b“, alebo pridávajú ku textu Písma slovo „akoby", teda píšu – „ akoby Bohom bolo Slovo". Teda k takýmto priestupkom voči Svätému písmu sa musí uchyľovať toto učenie. Nevidíš to, brat môj?

Podobne sa snažia zmeniť význam vyznania apoštola Tomáša. Hovoria, že to bol iba vzdych k Bohu, výkrik údivu pri pohľade na zmŕtvychvstalého Krista, ako keby povedal „Ó môj Bože!"
Úskok rovnako nepoctivý ako aj neskutočný. Evanjelium totiž jasne hovorí: „ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj ( Jn 20,28 ). Bola to teda odpoveď, a nie výkrik údivu. Odpovedal Ježišovi tým, že vyznal Jeho Božstvo. To je ďalšia pohroma doktríny Svedkov a o jeden príklad viac, ako naničhodne zachádzajú so Svätým Písmom.

Na tomto mieste by bolo možné skončiť diskusiu so Svedkami na tému: Ježiš Kristus. Čokoľvek povedia, je takisto poznačené svojvôľou a nedostatkom úcty ku Svätému Písmu.

Predsa však pre Teba, môj priateľu, a na zamyslenie a aby som Ti pomohol spoznať blud, dodám ešte niekoľko myšlienok a svedectiev Písma, ktoré dokazujú, že Kristus nebol stvorením, ale pravým Bohom, rovnako pred svojím zrodením v ľudskom tele, ako aj potom i teraz, lebo „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky" ( Žid 13,8 ).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1, Wladyslaw Majka : Svedkovia ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi, Saleziánske Katechetické stredisko, Bratislava 1992, ISBN 80-85405-07-5 97 s.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.