Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Židovský cintorín v Piešťanoch

V Piešťanoch sa nachádzajú dva židovské cintoríny, avšak len jeden z nich má štatút kultúrnej pamiatky. Nachádza sa na Jánošíkovej ulici. Tvorí ho 637 zväčša dobre zachovaných pomníkov – pieskovcových, mramorových, granitových rozmanitej veľkosti a tvaru.

Presnú dobu vzniku tohto cintorína nepoznáme, pretože nie sú k dispozícií žiadne spoľahlivé údaje. No už okolo roku 1730 žilo v Piešťanoch 13 židovských rodín, nie je vylúčené, že sa na ňom pochovávalo už v 18. storočí. Predpoklad by mohla potvrdiť až identifikácia najzvetralejších pieskovcových kameňov. Najstaršie doteraz identifikované náhrobky sú z polovice 19. storočia. Z pohrebného vybavenia sa zachoval pohrebný voz, uskladnený na cintoríne v provizórnom prístrešku.

Jednotlivé pomníky sú zavŕšené oblúkom; týmto spôsobom majú pripomínať tabule desatora. Židia vnímajú náhrobný kameň ako obetný dar, náhradu za rozklad tela, ktoré sa časom rozpadne. Preto sú pomníky zväčša vyrobené z tvrdých materiálov. Na nich možno nájsť hebrejské písmo, ktoré je pre židov posvätné. Podľa ich zákona nemožno zobrazovať nič čo je „na nebi“, narozdiel od kresťanských pomníkov, kde často vídať sošky anjelov alebo kríže. Preto sa na náhrobkoch prejavovala tvorivosť v ozdobnom písme a množstve ornamentov.

Hoci v tých časom bola sloboda výtvarného prejavu v mnohom ovplyvňovaná predpismi, predsa na pomníkoch vidieť bohatú nápaditosť. Ak je na náhrobnom kameni zobrazená otvorená kniha, značí to, že je tam pochovaný mudrc – znalec Tóry. Ak vidíme krčiažok, misku alebo iné náčinie potrebné na umývanie nasvedčuje to tomu, že je tam pochovaný levita – židovský kňaz. Korunka alebo hviezda symbolizuje muža, zlomený strom, zlomená svieca a ohnuté pero sú vo všeobecnosti symbolmi smrti.

Na tomto cintoríne je pochovaný aj Weber Koloman, ortodoxný rabín a jedna z najvýraznejších osobností židovského politického i náboženského života v medzivojnovej ČSR. Hlavný rabín a predseda Ústrednej kancelárie autonómnej ortodoxnej židovskej obce na Slovensku a Podkarpatskej rusi.

V dnešnej dobe je cintorín opustený. Pozemok je obohnaný silným, no nie príliš vysokým múrom. Bránka je zamknutá a po kľúče si musíte ísť do jedného z dvoch domov, kde ich uchovávajú. Je však otázne, či sa vám podarí zastihnúť majiteľov doma – nám sa to podarilo až na druhýkrát. Samotný cintorín nie je veľmi udržiavaný. Tráva je väčšinou nepokosená a prístrešok, ktorý sa nachádza hneď pri vchode je len provizórny. No provizórny je už pár rokov a nevyzerá to, že by ho niekto chcel obnovovať. Samotné pomníky sú však vzhľadom na svoj vek v dobrom stave.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk