Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svätá omša

Koľko veľkých milostí môže človek vďaka svätej omši obsiahnuť. Boh nám z nich stále štedro rozdáva. Stačí len, aby sme si po ne prišli. Boh nás len pozýva - nenúti.
Chce, aby sa každý sám za seba rozhodol. V hodine smrti budú tvojou veľkou útechou všetky tie sväté omše, na ktorých si sa v tomto živote zbožne zúčastnil.
Každá svätá omša ťa bude doprevádzať pri Božom súde a bude Ti obhajobou.

Vďaka každej svätej omši si schopný do takej mieri odčiniť tvoje tresty za hriechy, ako mierou zbožnosti sa na nej zúčastníš.
Ak sa zúčastňuješ na svätej omši zbožne, tým preukazuješ tú najväčšiu poctu svätému človečenstvu nášho Spasiteľa.
Kristus tu vykonáva náhradu za všetku tvoju nedbanlivosť a priestupky.
On ti odpúšťa každý chabý hriech, proti ktorému si sa rozhodol zo všetkých síl vzoprieť a vyhnúť.
On ti odpúšťa i všetky tie hriechy, ktoré si neuvedomuješ a teda si sa z nich ešte nikdy nespovedal.
Diablova moc nad tebou sa stáva podlomenou. Dušiam v očistci zaisťuješ tú najväčšiu útechu.
Jedna jediná, zbožne prežitá svätá omša v tvojom živote, ti bude na väčší osoh, ako mnohé iné obetované za teba po smrti.
Budeš uchránený od mnohých nebezpečenstiev a nešťastí, ktoré by inak na teba boli doľahli. Každou svätou omšou si skracuješ tvoj očistec.

Každá svätá omša získa pre teba väčší stupeň slávy v nebi.
Kňazské požehnanie, ktoré prijímaš vo svätej omši, je potvrdené Bohom samým.
Si obklopený veľkým počtom svätých anjelov, ktorí sa tak isto s pobožnosťou zúčastňujú na tejto zbožňovania hodnej obeti.
Tvoje časné záležitosti budú zvláštnym spôsobom požehnané z neba.
Ak svätú omšu, na ktorej si prítomní, obetuješ k oslave niektorého svätca, tak ďakuj v nej Bohu za tie milosti, ktoré mu On sám udelil. Tým zväčšíš ešte viac jeho slávu, radosť i jeho nebeskú blaženosť a získaš si tak jeho zvláštnu ochranu.

Vždy, keď sa zúčastníš na svätej omši, obetuj ju okrem iného i k oslave svätých, ktorých svätá cirkev práve v ten deň slávi.
Pri nápadoch, ktoré nesmerujú k láske, alebo sú namierené proti blížnemu ( ako aj pri hriešnych a márnivých myšlienkach) vždy máme hneď reagovať zvolaním : Môj Ježišu, milosrdenstvo.!

A každý deň : Duchu Svätý, osvieť ma, posilni ma, posväť ma.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk