Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hymnus na lásku - Náboženstvo

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvediaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosošilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevipína sa, nevysratuje sa, nieje nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávostí, ale raduje sa pravdy. Všetko vznáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazky zamĺknu a poznanie pominie.
Lebo poznáme len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznaval som dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadkle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj je poznaný.
A tak teraz ostáva viera, nádej láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

(Prvý list Korinťanom 13, 1-13)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk