referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Islam- SOČ
Dátum pridania: 18.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vogue520
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 485
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
1.6 Postavenie žien v islame

Ďalší z postojov, pre ktoré je islam kritizovaný, je nerovné postavenie ženy a muža v spoločnosti. Islamu sa vyčíta, že konzervoval feudálne rodinné vzťahy spred štrnástich storočí. Opačný názor však majú islamskí duchovní, ktorí tvrdia, že zmyslom zvykového práva, šarije, ktorá napríklad prikazuje ženám nosiť celé telo zakrývajúce šaty a závoj, je ženy chrániť, nie obmedzovať. Ten, komu sa to zdá nepochopiteľné, by si mal uvedomiť, že kultúrna priepasť medzi humanistickým Západom a arabským svetom je väčšia ako si väčšina z nás myslí. Násilné zasahovanie do tohto sveta je ako šťuchanie do osieho hniezda.

V praxi fundamentalistov ostali príkazy:
- aby ženy boli zahalené do chadora (obr. príloha),
- mužovým vyhlásením (zahnaním) môže byť uskutočnený rozvod aj bez súhlasu ženy,
- trest pre ženy za mimomanželskú súlož (ale mužov sa to netýka),
- ženská obriezka.

1.7 Problematika s moslimskými odevmi

Ak hovoríme o šatstve, ktoré má v moslimskej kultúre hlbokú tradíciu, môžeme ho rozdeliť do troch skupín. Prvou je hižáb, čo je šatka, ktorá má ukryť len vlasy na hlave, druhou je nikab, ktorá je už maskou a jej účelom je ukryť aj dolnú časť tváre, okrem očí. A poslednou, zrejme tou najdiskutovanejšou, je burka – odev, ktorý ukrýva nielen celé telo, ale aj celú tvár ženy.A práve nikáb a burka sú v poslednom období predmetom ostrých diskusií nielen v Európe. V Sýrii napríklad vydali zákon zakazujúci učiteľkám a študentkám na školách nosiť nikáb. Iniciatíva „oslobodiť“ ženy od pokrývok tváre teda nepochádza výsostne
iba z Európy. Aj medzi moslimskými teológmi panujú veľké nezhody o tom, čo sa považuje za tradičné oblečenie a mnoho z nich nikáb absolútne odmieta, pretože aj podľa nich nemá opodstatnenie.                                                                                                                                                                       

(Obr.príloha)

Počet moslimských žien, ktoré nosia nikáb sa odhaduje na jedno percento zo všetkých moslimských žien, pričom najpopulárnejší je v Afganistane. Prečo sa tieto ženy zahaľujú? Pretože podľa ortodoxných teológov sa žena musí ukryť a zahaliť, aby u mužov nevyvolávala túžbu a zbytočne tak „neprovokovala“. V skutočnosti ani v islamskom Koráne nenájdete zmienku o tom, že žena „musí“ nosiť závoj, ktorý má zahaľovať celé telo i tvár. Hovorí iba v metaforách – o závoji „rozumu“, ktorý bráni bezbožníkom prijať vieru. Ako píše vo svojich knihách palestínsky autor Nidal Saleh, tradične uznávané zdroje hovoria, že ženy chodili v Mekke a Medine odhalené a muži ich obťažovali v domnienke, že sú otrokyne. Preto Korán prorokovým ženám, dcéram a slobodným ženám nariadil, aby sa zahalili do závoju, aby tak muži spoznali, že sú slobodné a neobťažovali ich. Tradičné zdroje tiež uvádzajú, že otrokyniam nebolo dovolené nosiť závoj, teda hižáb. No oblečenie, akými sú burka a nikáb, už skutočne hraničia s extrémizmom. Ľudská tvár, identita a osobnosť takto zahalených žien sa stráca, a to by malo byť nezákonné.

1.8 Stanovisko krajín k noseniu buriek

Proti zákazu nosenie buriek sa vedú rôzne rokovania v rôznych krajinách. Európska únia neplánuje zaviesť zákaz nosenia moslimských buriek na verejnosti, ktorý by platil plošne pre všetky členské krajiny únie. Prípadný zákaz burky je podľa nej na každom členskom štáte zvlášť.  Viaceré európske krajiny vrátane Belgicka, Francúzska a Španielska už zaviedli či plánujú zaviesť zákaz nosenia niektorých druhov ženského
ošatenia.

Dolná komora parlamentu v Belgicku schválila zákon, ktorý ženám zakazuje nosiť tradičné oblečenie zahaľujúce tvár. Francúzsko sa o uzákonenie zákazu pokúsilo ako prvé, už v roku 2004, kedy nedovolilo nosenie šatiek študentkám na štátnych školách. Tento rok schválili poslanci zákon o zákaze zahaľovania tváre na verejnosti. Zástancovia tejto normy tvrdia, že ide o porušovanie základných práv a slobôd a rovnako aj ponižovanie žien, ktoré tento odev nosia. Jeho nosenie, rovnako aj nútenie k jeho noseniu bude pokutované nielen finančne, ale tým, ktorí ho porušia, hrozí dokonca väzenie.

Experti na problematiku islamu varujú, že zákon nezlepší život moslimských žien skôr naopak. Tvrdia, že keď zakážu nosiť burku alebo nikáb môže sa stať, že moslimská ženy nebudú môcť chodiť vonku a zostanú uveznené v dome.

2. Vlastná práca

2.1 Ciele práce

Cieľom mojej práce bolo zjednodušene podať informácie o islame. Ozrejmiť priority ich života a vysvetliť, prečo také sú. Poukázať na problémy ohľadom nosenia buriek a nikábu. Ukázať rozdiely medzi moslimskými

šatkami. Informovať o postoji európskych krajín na nosenie burky a nikábu. Poukázať na to, že niektoré krajiny si začínajú uvedomovať daný problém, ktorý  treba riešiť, lebo je to svojím spôsobom obmedzovanie ľudských práv a slobôd. Na druhej strane treba pripomenúť prečo to je zlé zakázať, prečo sa situácia môže ešte viac zhoršiť. Ďalej som chcela dosiahnuť, aby sa čitateľ zamyslel nad tým, že nosenie
buriek prináša viac nevýhod ako výhod, potom aby sa taktiež zamyslel nad rozdielmi medzi naším svetom a moslimským. Pripomenúť tiež ako modernizácia spoločnosti ovplyvňuje a mení ich zvyky.

Pomocou ankety sa pousilujem zistiť ako je spoločnosť informovaná o danom probléme, poprípade ju poučiť a pomôcť si vytvoriť vlastný názor o danej problematike. Pomôcť odpovedať na otázky, ktoré ju zaujímajú a bližšie jej špecifikovať problém.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.