referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Islam- SOČ
Dátum pridania: 18.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vogue520
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 485
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
2.2  Závery práce
Z poznatkov, ktoré som získala teoretickou cestou, som zistila rozdiely medzi náboženstvami, moslimským šatstvom a zvykmi. Pomocou  diskusií na internete som vyvodila záver, že niektoré ženy sú proti noseniu buriek, ale aj tak ich nosia kvôli tradícií a príkazu zo strany rodiny. Svoj osobný názor sa boja povedať kvôli strachu, že  sa s nimi manžel kvôli tomu rozvedie a tým príde dotyčná žena o rodinu. Ďalej na burke im vadí, že cez mriežky poriadne nevidia, a že je pod burkou strašne teplo. Na druhej strane niektoré sú za kvôli tomu, že burka poskytuje isté súkromie, ktoré im vyhovuje.

Prieskum dokázal dobrú informovanosť obyvateľov s touto problematikou. Pomohol ukázať ako sú ľudia informovaní s danou situáciou. 

Myslím si, že táto práca by sa dala neskôr viacej rozšíriť o konečné výsledky rokovaní vlád. Mohli by sa ďalej napísať rôzne názory ľudí, ktorí sú za nosenie buriek, a ktorí sú naopak proti tomu. Ďalej by sa mohol urobiť rozhovor s viacerými ženami, ktoré nosia dané šatstvo, nie iba s dvoma. Opýtať sa ich čo je podľa nich na ňom dobré a čo zlé. Porovnať ich odpovede a zhrnúť ich do jedného celku.

Väčšou informovanosťou a vzdelanosťou, hlavne ľudí žijúcich v islamských krajinách, môžeme dospieť k zlepšeniu postavenia ženy v moslimskom svete. Ich postavenie sa zlepší hlavne vtedy keď, rodina ženy prestane vyvíjať na nich nátlak, aby nosila burku alebo nikab a vláda zabezpečí každému vzdelanie (v moslimských krajinách).

 

2.3 Metodika práce

Okrem štúdia literatúry sme informácie získavali taktiež pomocou internetu. Kde sme si postupne vyhľadávali informácie ohľadom danej problematiky. Ďalej zúčastnili sme sa rôznych diskusií, ktoré nám pomohli získať rôzne názory na danú tému. Odbornú literatúru sme si požičali z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a niektorú literatúru aj z domácej knižnice. 

Pomocou ankety sme sa pýtali ľudí na ich názory  na danú problematiku a potom nám z toho vyplynuli  závery.

 

2.4  Zhrnutie

V tejto práci som chcela zhrnúť poznatky o islame a rozšíriť si svoje vedomosti. Prispôsobiť ich aj pre bežného človeka do ucelenej formy a dokázať výhody a nevýhody nosenia moslimského šatstva. Objasniť momentálnu problematiku a postoj Európskych štátov k noseniu burky a nikábu. Poukázať na krajiny, ktoré sa začali zaujímať o tento problém a začali ho aj riešiť. Pomocou ankety zistiť informovanosť verejnosti o tejto téme, ktorá sa nakoniec ukázala byť na slušnej úrovni.

 

2.5  Resumé

In this work I wanted to summarize knowledge about Islam and expand your knowledge. Adapt them for an ordinary person into a coherent form and demonstrate the advantages and disadvantages of wearing Muslim clothing. Clarify issues and momentary position of the European states to burka and wearing niqab. Refers to countries that are becoming interested in this issue and it also started to address.

With polls find the public awareness on this subject, which proved to be a decent level.

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.