referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Islam- SOČ
Dátum pridania: 18.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vogue520
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 485
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 

Úvod    

Islam, aj keď je najmladším monoteistickým náboženstvom vyznáva ho okolo 1 miliardy ľudí na celom svete. V súčasnosti je často spomínaný ohľadom nosenia burky a nikábu, ktoré zahaľujú celú alebo iba časť tváre. Poslednom čase sa o tomto zákaze nosenia burky a nikábu hovorí hlavne v Belgicku, kde už schválili zákon zákazu nosenia vyššie spomenutých odevov, Španielsku, Dánsku a Francúzsku.

Zaujali ma hlavne rozdiely medzi týmito odevmi a prekvapili ma, rôzne názory odborníkov na túto tému. Preto som sa rozhodla pre túto tému, ktorú podporil aj môj záujem čítania kníh s podobnou problematikou z ázijských a moslimských kultúr. A v poslednom rade aj to, že som už navštívila nejaké moslimské krajiny, kde ma prekvapovalo ako to môžu tie ženy vydržať nosiť a ešte ma zaujalo, že moslimovia keď nastane čas modlitby všetko prestanú robiť a začnú sa modliť.

Na začiatku tejto práce by som chcela bližšie špecifikovať Islam ako náboženstvo. V rámci možností a, samozrejme, bez vynechania dôležitých údajov, bolo potrebné zredukovať veľké množstvo prístupných informácií, ktoré sa mi zdali na prvý pohľad málo  zaujímavé pre bežného človeka. Ďalej chcem, ako som už vyššie uviedla, bližšie rozobrať problematiku nosenia burky a nikábu, rozdiely medzi nimi
a ostatnými odevmi v islamskej spoločnosti.

         
1. Teoretická časť 

1.1 Čo je Islam?

Islam- „Odovzdanie sa do vôle Božej“- je náboženstvom, ktoré sa začalo prorokom Muhammadom v 7. storočí n.l. v Arábii. Podľa vlastného vysvetlenia je však spôsobom života čiže dín, ktorý Boh od počiatku zamýšľal pre všetkých ľudí. Ustavične posielal prorokov, vrátane Mojžiša (po arabsky Músá) a Ježiša (Ísá), aby ľudí priviedol k dínu, lenže tí všetkých prorokov odmietli, ba často aj zabili. Niektorí však prijali Muhammada a zjavenie (Korán) hlásané jeho prostredníctvom, a tak je Muhammad posledným prorokom.

Muslimovia dosvedčujú skutočnosť, že „niet iného boha okrem Boha (Alláha) a Muhammed je Alláhov posol“. Toto vyznanie viery je šaháda,  prvý z piatich pilierov islamu, ktoré zjednocujú muslimov na celom svete.

Je to najrýchlejšie sa šíriace a najmladšie monoteistické náboženstvo rozšírené po celom svete. Učenie islamu obsahuje prvky  judaizmu a kresťanstva a pôvodných náboženských a kultúrnych zvyklostí a rituálov arabského polostrova. K moslimskému náboženstvu sa hlási približne jedna miliarda ľudí (podľa islamského práva šaría hrozí za odpadnutie od islamu trest smrti). Učenie Muhammada zdôrazňuje strohé jednobožstvo (Allah).

Nerozvíja príliš metafyzické predstavy, ale skôr morálne a rituálne aktivity. Vyznávač islamu sa podľa slovenského pravopisu nazýva moslim. Označenie mohamedán je nepresné a niektorým moslimom sa môže zdať urážlivé, pretože navodzuje predstavu zbožňovania alebo vzývania Mohameda, a nie Alláha.
Moslimovia veria v jediného Boha, v Ním stvorených anjelov, v Božiu knihu, ktorú zoslal, v prorokov, prostredníctvom ktorých sa k ľuďom dostali Božie zjavenia, v Súdny deň, v zodpovednosť každého jednotlivca,
za svoje činy, v plnú moc Boha nad osudom človeka a v posmrtný život. Veria v
celý rad prorokov od Adama, Noeho, Abraháma, Mojžiša aj Ježiša. Zároveň veria, že posledný Boží odkaz, ktorý bol ľuďom zaslaný bol zjavený prorokovi Muhammadovi prostredníctvom archanjela Gabriela.

1.2 Päť pilierov Islamu

Predstavuje základy islamu spočívajúce na uznaní Alláha:

Šaháda

Šaháda znie „[Svedčím, že] niet boha okrem Boha a [svedčím, že] Muhammad je posol Boží. Toto dosvedčenie viery vyslovuje každý veriaci. Slovo „iláha“ (boh) zahŕňa všetko, čo odvádza ľudí od toho, aby uctievali jediného Boha, ktorého uctievanie má prednosť pred všetkým ostatným. Druhá časť vyjadruje, že posolstvo a tým aj náboženské poznanie sa k nám dostalo prostredníctvom človeka ako sme my.
Prednes šahády je tiež súčasťou zvolávania k modlitbe, azánu. Úprimným vyznaním viery sa človek stáva muslimom, maže sa tým jeho minulosť, znamená to, akoby sa znovu narodil.

Salá (modlitba)

Modlitbu musia vykonať veriaci päťkrát denne. Okrem toho musia vykonať rituálnu očistu, bez ktorej je modlitba neplatná. Jej zanedbanie sa hodnotí ako odklon od islamu. Motlitba je v islame chápaná ako čisto kultový prejav zbožnosti bez akejkoľvek snahy niečo si od Alaha vyprosiť. Je prejavom pokory, vďakyzdania, odovzdanosti do vôle Alahovej. Je to vlastne jediná pravidelná bohoslužba, pretože samotný islam nemá bohoslužby v kresťanskom slova zmysle. Veriaci smie vstúpiť do stavu komunikácie s bohom najskôr po splnení piatich podmienok:
- z čistota tela,
- z čistota miesta a šiat,
- z náležitého oblečenia zakrývajúce nahotu,
- zo smeru modlitby k Mekke,
- z dodržanie modlitebného času.

Zaká (almužna)

Je tretím pilierom islamu. Tieto almužny vyberá štát a pridežoval ich nemajetným občanom. Tým, že moslim daroval časť majetku, očistil zvyšok, ktorý mu ostal. Zakát musí odvádzať každý dospelý moslim, ktorého majetok presiahol stanovené minimum. Povinnosť sa nevzťahuje na otrokov, príslušníkov iných vierí, telesne a duševne postihnuté osoby a deti. Almužna sa odvádza vždy ku koncu lunárneho kalendára. Z plodín a z drahých kovov sa odvádza desiatok.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.