Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Palác Potala v Lhase

Na Červenej hore, v samotnom srdci Lhasy - hlavnom a najväčšom meste tibetskej autonómnej oblasti, v nadmorskej výške 3650 m.n.m sa ako mohutný strážca vypína k nebesám palác, ktorý mal prezývku „Perla strechy sveta“ čiže Palác Potala - rozsiahly palácový komplex. Celý tento komplex je súborom administratívnych a náboženských stavieb. Skladá sa z troch častí.

Biely palác zaujíma svoju pozíciu na východnej strane (v tomto „krídle“ býval dalajláma). Vonkajšia časť Potály je známa ako "Biely palác" a bola sídlom vlády až do roku 1959. Nižšie múry Bieleho paláca sú bez ozdôb a v minulosti sa používali na vystavovanie obrovských thángk – obrazov buddhov – počas významných sviatkov. Vo vnútri Bieleho paláca sú zimné komnaty dalajlámov a rozľahlá trojposchodová sieň.

Červený palác nájdete uprostred. V hornej časti budovy, známej ako "Červený palác", sa nachádza skupina chrámov, vyobrazení a svätýň, ako aj niekoľko pozostatkov zosnulých dalajlámov. Jadrom Červeného paláca sa stalo mnoho budhistických svätýň. Najkrajšia z nich je však Sieň pagody duše, ktorú nechal postaviť piaty dalajláma. Na západe sa nachádzajú bielo natreté príbytky mníchov. Tento obrovský komplex postavilo niekoľko tisíc robotníkov (pramene uvádzajú 7100 robotníkov). Vypína sa do výšky 110 m, čo zvonku predstavuje 13 palácových poschodí. Z jedného konca na druhý má približne 300 m. Celá konštrukcia stavby je vytvorená z dreva a kameňa. Vonkajšia (pevná) stena je zložená zo žulových kameňov. Základy paláca sú pevne ukotvené v skale a hrúbka steny sa v najpevnejších miestach blíži k 5 metrom. V škárach vonkajších stien by ste našli aj železo, ktoré posilňovalo jednoliatosť a odolnosť budovy. To sa v priebehu storočí veľmi osvedčilo, pretože Potála prestála množstvo zemetrasení. Celý palác je zastrešený zlatou strechou.

Palác leží nad mestom na skalnom výčnelku, ktorý sa nazýva Marpori a Červený pahorok. Názov Potala je odvodený zo sanskrtského slova, ktoré znamená Budhova hora. Na tomto mieste stál už palác budhistického kráľa menom Songsten Gampo, ktorý v Tibete vládol v 7. storočí po Kr. Ten založil v meste veľký chrám Jokhang, ktorý ako magnet priťahoval veľké davy pútnikov. O mnohé stáročia neskôr, roku 1645 dal dalajláma a vládca Tibetu podnet na výstavbu paláca na niekdajšom mieste kráľovskej rezidencie. Keď v roku 1682 zomrel, stavba nebola ešte dokončená. Jeho smrť utajovali až do dokončenia výstavby paláca v roku 1694. Palác zostal sídlom tibetskej vlády až do päťdesiatych rokov 20. storočia.

Palác bol postavený najjednoduchšími prostriedkami z hliny, kameňa a dreva. Všetok materiál sa na stavbu dopravoval na osloch alebo ľuďmi. Veľkorysá budova má vyše 1 000 miestností a údajne je v nej 10 000 oltárov a nemenej ako 20 000 sôch. Palác bol dalajlámovou zimnou rezidenciou až do roku 1959, keď súčasný 14. dalajláma ušiel do Indie. Dnes je tu múzeum. Súkromné komnaty dalajlámov sa nachádzali na najvyšších poschodiach. Tam žili izolovane od ostaných ľudí. Hlavná časť budovy obsahovala vládne miestnosti pre domáci personál, ktorý tvorili výlučne mnísi, a školu pre mníchov. Boli tu miestnosti pre meditácie, knižnice, zbrojnice, sypárne, skladiská, mučiarne a žalár. Početné kaplnky a svätyne sú vyzdobené sochami, freskami, vyšívanými hodvábnymi obrazmi, kadidelnicami a rituálnymi predmetmi.

Dajú sa tu vidieť aj náhrobky piateho dalajlámu a jeho následníkov. Ich stúpy (rakvy) sú vyzdobené zlatom a drahokamami. Strieborná stúpa trinásteho dalajlámu, ktorý zomrel roku 1933, je umiestnená vo výške 21 metrov a je posiata drahokamami. V najkrajšej z nich nájdete nádherné mauzóleum zo santalového dreva. Práve tu je miesto odpočinku piateho dalajlámu. Telo celej tejto impozantnej stavby je obalené zlatým plátom, na jeho výrobu sa spotrebovalo 3724 kg zlata. K bohatstvu prispieva i osobný majetok dalajlámov. Brokátové róby, starý čínsky porcelán, keramika, drahokamy a šperky tvoria poklad, o ktorom sa nám môže len zdať.

Od roku 1994 je Palác Potala zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vstupné do Potaly sa pohybuje v prepočte okolo 11 EUR (cena bola platná v roku 2007). Palác môžete navštíviť od 9:00 do 19:00. Celá prehliadka vám zaberie približne 3 hodiny.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk