Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Citové zranenia - Ako vplýva satan na citové zranenia

Citové zranenia - Ako vplýva satan na citové zranenia

Diabli označujú cieľ, ktorý si kladú: "Skaza, zatratenie, zničenie (vzťahy) ... či formy zla: nespavosť, des, zdravie, nesvornosť medzi ľudmi, závisť,.... zlá žiarlivosť napr. závidieť milosť Božiu, vec alebo osobu (škodoradosť ) = zámerne kazenie Božích plánov."

Ak máme pomstu, nenávisť, alebo ak reagujeme na zranenia trpkosťou a nenavisťou či neodpustením – otvárame dvere diablovi. Satan je zosobnená nenávisť. Ak nájde v človeku atmosféru nenávisti a trpkosti – je tam doma.

závisť = nenávisť - je to stelesnený satan


Pre túto ranu sa môže stať človek agresívnym alebo sa naopak dostane do depresie, bude plný strachu. Potrebuje vnútorné uzdravenie, uzdravenie tejto rany v srdci. Inak sa táto rana stane dverami, kadiaľ vchádza diabol.

Kým nedôjde k uzdraveniu, nemôže dôjsť ani k oslobodeniu. Niekedy môže krvácať celé roky. Preto Pán Ježiš hovorí, buďte milosrdní a majte súcit z tými čo trpia.. Pán Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí ho prijímajú celkom bez ovocia. Prijímajú každý deň. Trávia niekoľko hodín v modlitbách, ale v ich živote sa neuskutočňuje žiadna premena, náprava... sú celkom nečinní...

Je päť oblastí, v ktorých sa vplyvy obvykle satana prejavujú.

1. citové vzťahy: nervozita, hádky, osočovanie, udávanie, nenávisť, strach, des, až pomsta zvlášť s osobami, ktoré postihnutých .....najviac milujú..... krik, scény z malicherných dôvodov, ničia sa manželstvá, prerušujú zasnúbenia, trhajú priateľstvá, závisť, pomsta, pocit neschopnosti vstúpiť do manželstva, asociálne chovanie voči rodine a ľuďom, s ktorými sa stýkajú, pocit, že nikde nie sú žiadúci, že sa im iní vyhýbajú, že sa musia izolovať, nastupuje nepochopenie, podozievanie, osočovanie, neláska, totálna prázdnota v citoch.

Zloba sama o sebe je zbabelá. Dokazuje to tým, že sama sa odsúdi. Vždy si domýšľa to najhoršie, pod nátlakom zlého svedomia - Kniha múdrosti - kapitola 17 - 8

2. práca: zívajú prázdnotou predtým plné obchody, nik tam nechce vkročiť, neschopnosť nájsť si prácu, často z ľudsky nezmyselných dôvodov, zámožní upadli do biedy, bankrot firiem.

3. prežívanie života:
fyzické bolesti, citová izolácia, ekonomický krach vedú k pesimizmu, beznádej, vnímajú sa iba negatívne skutočnosti, život sa javí čierne, bezvýchodiskovo, neznesiteľne.

4. zúfalstvo: doviesť k zúfalstvu a samovražde je cieľ diabla. Jediným exorcizmom tento jav zmizne.

5. účel exorcizmu je dvojaký: určiť diagnózu a oslobodiť zviazaných. Exorcista sa pýta zviazaného, prípadne jeho rodiny, aby rozpoznal, či existujú dôvody k udeleniu exorcizmu. Avšak iba exorcizmom sa možno presvedčiť, či ide o vplyv diabla. Všetky javy, akokoľvek divné a zdanlivo nevysvetliteľné, môžu mať prirodzené vysvetlenie. Evanjelium presne rozlišuje chorých od zviazaných, i keď určité príznaky sú totožné. Často krát choroba nôže pomôcť zlému duchu k prístupu.

Najhorší (POSADNUTÝ) je ten, ktorý si nechce uvedomit svoj hriech. Len ten, kto uzná, že je chorý, môze sa liečit. Ak si neuznáme, že sme duchovne mŕtvi, nemôžeme byť vzkriesení.

Podmienkou dobrej modlitby je postaviť sa do prítomnosti Božej - uvedomiť si, že sa s niekým rozprávame - Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.

Najčastejší dôvod neodpustenia je v neprijatí svojho odpustenia, v neprežití ho. Ježiš nám odpustil, oslobodil nás, a mnohí žijeme v sebaklame svojej spravodlivosti.

Odpustenie znamená budovanie pokoja. Opakované odpustenie premení človeka. Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú." Lk.6,27- 28


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk