Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svedomie

Každý človek je obdarovaný vzácnym darom – svedomím. Je to naše druhé ja, a tak ako rastieme a múdrieme, tak sa vyvýja i naše svedomie. V každom okamihu nášho života sa naše svedomie stará o to, aby sme vedeli rozlíšiť správne od nesprávneho, dobré od zlého, bezpečné od nebezpečného...
Či si to uvedomujeme alebo nie, svedomie je naším dobrým aj zlým radcom. Dobrým vtedy, keď sa rozhodneme pre dobré skutky a zlým vtedy, keď berieme ohľad len na seba a tvrdohlavo konáme nesprávne, aj keď to dobre vieme.
Nedokážeme si ani predstaviť ako by žili ľudia bez svedomia. Zavládol by obrovský chaos a stres všade na svete. Nikto by nikoho neposlúchal, deti svojich rodičov, žiaci učiteľov, pre nikoho by neplatili žiadne pravidlá a každý by akurát tak ignoroval všetky zákony! Ľudia by iste dospeli k svojej záhube. Aj preto dostali od Boha desatoro prikázaní, aby naše svedomie malo ako porovnávať tie najdôležitejšie skutky v živote každého človeka. Musíme žiť tak, aby naše svedomie nemuselo upozorňovať na hriechy a chyby našich skutkov a myšlienok.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk