referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Ekumenizmus (semestrálna práca)
Dátum pridania: 28.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rudyk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 721
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Túto spoluprácu, ktorá sa vo veľa národoch už nadviazala, tre ba čím ďalej tým viac zdokonaľovať - zvlášť v krajoch, ktoré sú javiskom sociálneho a technického rozvoja - tak čo sa týka náležitého hodnotenia dôstojnosti ľudskej osobnosti, upevňovania dobrodenia mieru, uplatňovania evanjelia na sociálnom poli, pokroku vied a umení v kresťanskom duchu, ako aj všestranného liečenia neduhov našich čias, ako sú: hlad, pohromy, negramotnosť, bieda, nedostatok bytov a nespravodlivé rozdelenie majetkov. Pri tejto spolupráci všetci v Krista veriaci môžu sa ľahko naučiť, ako sa lepšie vzájomne poznať a vážiť i ako pripraviť cestu k jednote kresťanov.


Ekumenická rada cirkví

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (ďalej len ERCSR) je združením kresťanských cirkví pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Predstavitelia jednotlivých cirkví na celom svete si v posledných desaťročiach začali uvedomovať aktuálnosť novej situácie, ktorá sa začala odvíjať v Európe a na celom svete po skončení 2. svetovej vojny. Čoraz viac si uvedomovali, že pre všetky kresťanské cirkvi je prvoradé to, čo je obsiahnuté v zvesti evanjelia, ktoré prináša Ježiš Kristus. Táto zvesť by všetky cirkvi mala zjednocovať, nie rozdeľovať. To bol hlavný dôvod vzniku Svetovej rady cirkví a neskôr aj Konferencie európskych cirkví – organizácií, ktorých úlohou je združovať kresťanské cirkvi v celosvetovom, resp. európskom meradle, iniciovať a napomáhať ich vzájomnú spoluprácu.
Tieto myšlienky našli uplatnenie aj na našom území. Novým impulzom pre rozvoj práce všetkých cirkví bol u nás
r. 1989. Po znovunastolení demokracie v spoločnosti a po dlhom období neslobody sa cirkvi pustili do veľkého a ťažkého diela obnovy. Tiež pre ekumenické hnutie nastalo dôležité obdobie hľadania novej tváre a nových foriem spolupráce.
Ekumenická rada cirkví v SR bola ustanovená na svojom úvodnom zasadnutí v marci 1993. Je spolu s ERC v ČR rovnoprávnym následníkom ERC v ČSFR, ktorá po rozdelení Československa ukončila svoju činnosť. Obidve novovzniknuté ekumenické rady sú nezávislé a rovnoprávne subjekty pôsobiace na území dvoch novovzniknutých štátov.
ERCSR nie je nadcirkevným útvarom. Je združením registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré hľadajú cestu k vzájomnej spolupráci a k vzájomnému porozumeniu. Dôležitou úlohou ERCSR je úsilie o koordináciu aktivít členských cirkví vo vzťahoch k štátu, smerom do občianskej spoločnosti a a spolupráca s medzinárodnými cirkevnými inštitúciami. ERCSR môže byť účinnou platformou pre teologický dialóg medzi jednotlivými členskými cirkvami. ERCSR spolupracuje so svetovými kresťanskými a spoločenskými organizáciami, ako napr. Svetová rada cirkví, Konferencia európskych cirkví, Európska ekumenická konferencia pre cirkev a spoločnosť a pod.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: - Dokumenty II. Vatik. koncilu, Unitatis redintegratio, Stanislav Polčin, SJ (1968), SSV 1993, - http/www.ekumena.sk/erc/historia.htm (18. november 2002)
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.