referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alan, Alana
Pondelok, 8. marca 2021
Budhizmus a kresťanstvo
Dátum pridania: 07.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BofSS
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 23m 30s
Pomalé čítanie: 35m 15s
 

Svojimi skutkami i slovami ovplyvnili tisíce ľudí, pochopili však ľudia ich skúsenosť? A na strane druhej, je možné slová ako nirvána alebo spása sprostredkovať okoliu, keď sa často za nimi skrýva niečo nepostihnuteľné, ľudským jazykom neopísateľné?

Niekde v strede medzi Kristom a Budhom sa nachádza pojem utrpenie a každý z nich sa s ním vysporiadáva po svojom. Budha individuálne, chápajúc odkiaľ utrpenie prichádza a čo je jeho pôvodom. Kristus, zdá sa, že niekedy utrpenie až priťahuje, pomáha, lieči, kriesi z mŕtvych a nakoniec sám trpí a má to celospoločenský i historický dopad. Ak začneme porovnávať kresťanstvo s budhizmom prídeme na mnoho spoločných vecí. Napríklad etické príkazy ako nezabíjať, nekradnúť, neklamať alebo nesmilniť sa tu vyskytujú v rovnakom význame. Tiež prídeme na to, že obaja zakladatelia boli potulnými kazateľmi, boli chudobní, bez domova a rovnako vo svojich životoch prešli zásadným obratom, ktorý ich pohol k zvestovaniu svojich skúseností.

Obaja používajú bežný jazyk, zrozumiteľný širokým vrstvám ľudí – stredoindoárijský dialekt a ľudovú aramejštinu a to čo vyslovili, či už v ľahko zapamätateľných výrokoch, v krátkych príbehoch alebo podobenstvách z bežného života bolo spísané až po ich odchode na večnosť.

Obaja považujú žiadostivosť a túžbu po moci za veľké pokušenie, ako veľkú prekážku na ceste k nirváne alebo k spáse.

Podobne ako Budha i Kristus bol v opozícii k už existujúcej náboženskej tradícii, ku kňazom, ktorí nemali pochopenie pre trpiaci ľud. A tiež sa u oboch stretávame s prvými učeníkmi i väčšou skupinou nasledovníkov. To znamená, že obaja vystupujú ako učitelia, ale i ako autority, no neopierajú sa o svoju školskú vzdelanosť, ale o svoje mimoriadne skúsenosti s tým, čo videli a zažili. Potom obaja prichádzajú s niečím ako so zvesťou – Dharmou (Zákonom) alebo Evanjeliom (Radostnou správou), ktorá od človeka požaduje zmenu myslenia, ale i vieru, dôveru. Vo svojej zvesti vychádzajú z pominuteľnosti sveta, z nestálosti všetkých vecí, zo slepoty a bláznovstva človeka, z jeho zaslepenosti do veci svetských, ale i jeho nelásky voči blížnym. A obaja vidia príčinu v ľudskom egocentrizme, v ľudských žiadostiach a túžbach. Za východisko pokladajú vnútorný obrat, náboženskú skúsenosť ako cestu k vykúpeniu, a tá ma viesť medzi dvoma extrémami – medzi zmyslovou radosťou a sebatríznením, medzi hedonizmom a asketizmom. Táto cesta má doviesť človeka k nezištnej obetavosti voči blížnym a v konečnom dôsledku k Bohu alebo k nirváne.

V čom sa odlišuje Budha a Kristus? Rozdiel je tu v ponímaní sveta i v ich pôvode.
Spomínali sme, že Budha pochádzal z bohatej kniežatskej rodiny, Kristus bol syn remeselníka, teda poznal rozdiel medzi chudobou a prepychom a rozhodne musel v mladosti vedieť o živote ako takom viac ako Gautama.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Hans Kung – Hans Bechert : Kresťanstvo a budhizmus, Vyšehrad, Praha, 1997, 224s., Myrtle Langleyová a kolektív : Viery a vyznania, Slovart, Bratislava, 1993, 199s., Karl –Jozef Kuschel (usporiadateľ) : Teológia 20. storočia – antológia, Vyšehrad, Praha, 1995, 464s., Dr. Philippe Madre : Ale zbav nás od zlého, Karmelitánske nakladateľstvo, Kostelní Vydří, 1995, 118s., Sväté Písmo – Nový Zákon, Slovenská biblická spoločnosť, Nitra, 1992, 844s.
Podobné referáty
Budhizmus a Kresťanstvo SOŠ 2.9711 3018 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.