referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Droga (ročníková práca)
Dátum pridania: 05.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Apofis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 509
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 21.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 36m 10s
Pomalé čítanie: 54m 15s
 

nadužívanie drog) predstavuje všetky ľahšie formy nadmerného konzumu, ktoré neboli uvedené pod pojmom úzus či misúzus. Podľa WHO je definovaný ako „trvalé alebo sporadické užívanie drog nesúvisiace alebo nezlúčiteľné so vžitou medicínskou praxou“ .Abúzus môže byť občasný, periodický alebo pravidelný, systematický. I jednorázový abúzus, najmä vo forme veľkých dávok alkoholu, predstavuje riziko rovnako ako abúzus periodický, či systematický. V prvom prípade môže dochádzať k prejavom agresívneho chovania, k ťažkej intoxikácií a pod., v druhom prípade potom k nepriaznivým dôsledkom na psychické a duševné zdravie človeka, na degradáciu jeho osobnosti atď. Abúzus doprevádzajú najrôznejšie spoločenské zvyklosti a stretnutia, kedy ľudia vedome (či nevedome) vyhľadávajú účinok alkoholu, alebo drogy.

Halucinácia je podľa slovníka cudzích slov „subjektívna predstava vznikajúca v dôsledku psychickej poruchy bez vonkajšieho popudu, ktorú chorý pokladá za skutočnosť, vidina, prelud, mam; blúznenie“ .

Psychomimetikum je pojem, ktorý sa objavil s rozšírením LSD. Vzťahuje sa na schopnosť drogy vyvolávať stavy podobné psychózam, t.j. ťažkým vrodeným chorobám. Kanadský psychiater Humphrey Osmond chcel v terminológií obísť narážku na duševné choroby, preto vytvoril pojem psychedelický (psyché- duša, délos- viditeľný manifestný). Tento termín sa chápe ako rozširujúci dušu, duševné pochody, alebo smerujúci k prejaveniu duše. V čase rozmachu drog začiatkom 60-tych rokov došlo k dehonestácií tohto výrazu, najmä vďaka mladej generácii. Termín sa začal používať ako označenie pre istý smer avantgardného umenia čo tiež prispelo k tomu, že odborníci časom od tohto pojmu upustili. Skupina lingvistov z Bostonskej univerzity navrhla termín Entheogénny t.j. „týkajúci sa vnútra boha“. V súčasnosti sa však najviac používa pojem psychotropný, v zmysle „meniaci duševný stav“. Depersonalizácia je stav keď človek prestáva vnímať seba, svoje myšlienky a konanie ako svoje vlastné. Spája sa s poruchami časovej a priestorovej orientácie a s nesprávnym chápaním príčinných súvislostí.

Eufória je stav vyznačujúci sa pocitom subjektívnej spokojnosti, blaženosti a dobrej nálady. Človek môže mať euforickú náladu aj z iných ako farmakologických príčin (napr. vyhrá milionára). Záleží od okolností, či ide o normálny stav.

Slovo extáza sa odvodzuje z gréckeho ekstasis (let duše z tela). V minulých storočiach bolo úsilie ľudí o dosiahnutie extázy (najmä religióznej) omnoho vyššie ako v dnešnej konzumnej spoločnosti.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.