referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Sobota, 25. januára 2020
Sociologicko-právny výskum (1. časť)
Dátum pridania: 24.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katka.o
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 070
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 

Aby sme mohli hypotetický súd potvrdiť, musíme sa riadiť týmto pravidlom:
a) vytvoriť čo najviac spätých hypotéz
b) každá hypotéza musí mať čo najviac empirických indikátorov (znakov)
Poznáme niekoľko druhov hypotéz:
-podľa stupňa predpokladov vymedzenia indikátorov: opisné a vysvetľujúce, podkladové a záverové
-z hľadiska úlohy výskumu hypotézy: primárne a sekundárne
-dve základné a najčastejšie používané hypotézy:
Východisková hypotéza – formuluje súdy vo všeobecných kategóriách
Teoretická hypotéza – nesmie obsahovať pojmy, ktoré neboli empiricky overené a nesmie protirečiť už známym faktom
-pracovná hypotéza – založená na operatívnych postupoch
a) empiricky overiteľná
b) identická s východiskovou hypotézou
4. Metodika výskumu – musí obsahovať
a) druh výskumnej metódy
b) vymedzenie populácie
c) veľkosť a výber vzorky
d) miesto realizácie výskumu
e) časový harmonogram od začatia až po skončenia výskumu
f) činnosť výskumného tímu a spolupracovníkov v teréne
5. Výskumné techniky
6. Organizačné zabezpečenie výskumu – finančný rozpočet
7. Návrh na spracovanie výsledkov výskumu
8. Návrhy na opatrenia vyplývajúce zo záverov výskumu pre jednotlivé orgány a organizácie, ktorým majú slúžiť
9. Publikovanie výsledkov výskumu
10. Zoznam použitej literatúry

DRUHY SOCIOLOGICKO-PRÁVNEHO VÝSKUMU

Druhy sociologicko-právneho výskumu delíme podľa rôznych kritérií:
Základný, teoretický alebo bádateľský výskum – objavenie nových všeobecných princípov, zákonitostí vývoja, zákonností javov, poznanie podstaty javov,....
Aplikovaný, operatívny výskum – opiera sa o závery základného výskumu a rieši bezpostredné požiadavky praxe.
Metodologický výskum – zaoberá sa metodológiou výskumu (hľadá nové techniky, formy).
Monografický výskum – týka sa len jedného predmetu skúmania (mesta, podniku,...). Experimentálny výskum – iný význam ako v prírodných vedách. Predmetom experimentu môžu byť samotné právne normy a skúmanie ich efektívnosti, potrebných zmien,.. Typologický výskum – používa určité typy a typológiu spoločenských javov ako dôležitý metodologický prostriedok. Sociometrický výskum – skúma vzťahy sympatie a antipatie, kvality a kvantity medziľudských vzťahov.
Výskum verejnej mienky – zisťovanie názorov obyvateľstva na jednotlivé sociálne skutočnosti.
Komparatívny výskum – porovnávanie výsledkov rôznych druhov výskumov – medzinárodná spolupráca. Podľa hĺbky skúmania
a) komplexný – celistvý
b) čiastočný
Podľa zamerania
a) extenzívny – veľký počet
b) intenzívny – malý počet, do hĺbky
Podľa spôsobu realizácie:
a) individuálny – jeden pracovník
b) skupinový
Prieskum – získanie opisu skúmaného problému. Nevypracúva sa výskumný projekt, stačí uviesť cieľ skúmania. Predvýskum (sondáž, pilotáž) – prvá etapa výskumu, keď si overíme všetky postupy, ktoré použijeme pri realizácii výskumu. Realizuje sa na menšej vzorke.

METÓDY SOCIOLOGICKO-PRÁVNEHO VÝSKUMU

Metóda určuje predmet, cieľ a druh výskumu. Je to určitý spôsob organizácie skúmania spoločenských javov a procesov. V sociologicko-právnom výskume používame najčastejšie tieto výskumné metódy:
Štatistická metóda – používa sa pri všetkých druhoch sociologicko-právneho výskumu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Emília Bakošová: Základy sociológie pre právnikov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.