referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klement
Pondelok, 23. novembra 2020
Sociologicko-právny výskum (1. časť)
Dátum pridania: 24.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katka.o
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 070
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Právna veda ako každá vedná disciplína uskutočňuje poznávanie reálnych právnych javov prostredníctvom právneho (sociologického) výskumu. Konkrétny sociologicko-právny výskum je iba osobitým druhom vedecko-výskumnej činnosti v práve, ktorý charakterizuje osobitý cieľ, predmet a metodiku výskumu. Sociologicko-právny výskum má štyri fázy:
a) príprava výskumu
b) vlastné pozorovanie
c) spracovanie a analýza výskumného materiálu
d) použite výsledkov výskumu v praxi (publikovanie)
Základným cieľom konkrétneho sociologicko-právneho výskumu je vedecké poznanie reálne existujúcej empirickej právnej a spoločenskej skutočnosti. Ide o proces poznávania so zámerom preniknúť do podstaty právnych javov a vzájomných vzťahov v oblasti ich spoločenského pôsobenia a procesov. Predmetom sociologicko-právneho výskumu môžu byť najrôznejšie oblasti života spoločnosti (sociálne skupiny, právne normy, jednotlivci...), kde sa skúmajú rôzne stránky pôsobenia práva v spoločnosti. Tým výskum prispieva nielen k najvyššiemu stupňu možnosti poznania právnych javov a ich zákonitostí, ale na ich základe umožňuje tieto javy meniť a usmerňovať. Metóda v najširšom význame je cesta, pohyb, spôsob, forma a návod, ktorým sa niečo dosiahne, zhotoví, spozná. Vedecká metóda má tri základné fázy:
1. fázu skúmania – odhaľujú sa nové objektívne procesy alebo nové stránky už poznaných procesov
2. fázu dôkazov – konštatovanie racionálnych vzťahov získaných nových výsledkov skúmania a ich potvrdenie
3. fázu vysvetľovania – výsledky sa triedia, aby sa mohli stať východiskom nového skúmania a aby mohli byť publikované – využité v praxi
Vedecká metóda je najdôležitejšou funkciou logiky a zaoberá sa ňou časť logiky nazývaná metodológia. Metodológia je teória postupov a spôsobov skúmania, ktoré sa uplatňujú v určitej vede.
Základnou úlohou sociologicko-právneho výskumu je:
a) poznať sociálnu skutočnosť
b) prognózovať
c) meniť

PROJEKT SOCIOLOGICKO-PRÁVNEHO VÝSKUMU

Projekt výskumu je dokument, ktorý obsahuje celý postup výskumnej práce, čo je pre jeho priebeh a úspešné zvládnutie podstatné. Projekt musí byť vypracovaný veľmi pozorne a musí obsahovať tieto hlavné časti:
1. Teoretické východisko
Rozbor skúmanej problematiky na základe preštudovanej dostupnej literatúry. Ďalej sú dôležité konzultácie s odborníkmi z praxe a je dobré si zostaviť aj predbežný zoznam osôb a inštitúcií, s ktorými budeme spolupracovať.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Emília Bakošová: Základy sociológie pre právnikov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.