referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Sexuálne zneužívanie detí
Dátum pridania: 03.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sladka_lucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 761
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Sexuálne zneužívanie detí je nepatričné vystavenie dieťaťa sexuálnemu kontaktu, činnosti alebo správaniu. Toľko definícia Zdravotnej komisie Rady Európy, ktorá tak, ako všetky definície len stručne charakterizuje akt násilia na dieťati spôsobujúci mu ťažkú psychickú traumu. V minulosti sa tejto problematike u nás nevenovala
dostatočná pozornosť a o to zarážajúcejšie sú dnes policajné štatistiky, ktoré hovoria ročne o asi 500 zneužívaných deťoch, odborníci však hovoria v súvislosti s týmto číslom len o vrchole ľadovca. Sexuálne zneužívanie zahŕňa akékoľvek dotýkanie, styk, či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti alebo kto sa dostal s dieťaťom do nejakého kontaktu (Vlčková, 2001). Takou osobou môže byť rodič, príbuzný, priateľ, odborný resp. dobrovoľný pracovník alebo celkom cudzia osoba. Jedná sa však vždy o násilie na dieťati, a to bez ohľadu na to, či páchateľ presadzuje svoje sexuálne záujmy fyzickým atakom na dieťa alebo jeho psychickým zastrašovaním, odmeňovaním, prípadne iným zvýhodňovaním. Je preto zarážajúce, ak aj v dnešnej dobe existuje snaha tento problém zahmlievať či dokonca bagatelizovať.


Objektom intrafamiliárneho i extrafamiliárneho zneužívania sa môžu stať deti všetkých vekových kategórií - od najútlejšieho veku až do 15. roku ich života (Vlčková, 2001). Výskum v zariadeniach pre výkon väzby v SR, objektom ktorého boli jedinci odsúdení podľa § 242 a § 245, ukázal, že
kým pedofilne orientovaní páchatelia sa zameriavajú na deti do 10. roku života, objektom záujmu incestne orientovaných páchateľov sú predovšetkým deti 13 - 15 ročné. Pričom neexistuje
typický obraz páchateľa z hľadiska jeho osobnostných alebo sociálnych charakteristík. Najčas-tejšie zneužívanými deťmi sú dievčatá. Pričom chlapci predstavujú asi 20% podiel zo všetkých zneužívaných detí.

V súvislosti so zneužívaním detí treba hovoriť aj o tzv. rizikových faktoroch, ktoré môžu napomáhať alebo často priamo viesť k sexuálnemu zneužívaniu. Do tejto kategórie patria napr. uvoľnená atmosféra v rodine, rozhárané rodinné pomery, priestorová nedostatočnosť, ale aj alkoholová či drogová závislosť rodičov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Vlčková, M. 2001: Sexuálne zneužívanie detí: Mýtus alebo skutočnosť?, Vychovávateľ, 8/01, s. 12-15, Vlčková, M. 2001: Sexuálne zneužívanie detí: Mýtus alebo skutočnosť?, Vychovávateľ, 9/01, s.8-10, Vlčková, M. 2001: Sexuálne zneužívanie detí: Mýtus alebo skutočnosť?, Vychovávateľ, 10/01, s. 9-10
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.