referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Vývin sociálnych vzťahov
Dátum pridania: 03.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sladka_lucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 337
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Dospievajúci prejavuje silnú tendenciu k nezávislosti odpútavaním sa od rodičov. Nastáva prehodnocovanie autority rodičov, učiteľov i ostatných dospelých. Puberta je obdobím zvýšeného kriticizmu. Dospievajúci je vo svojich hodnoteniach veľmi striktný a nekompromisný. To často vedie k strate autority dospelého. Dospievajúci si vytvára svoj určitý svet, získava nové sociálne roly, ktoré sa učí plniť. Snaha po samostatnosti a nezávislosti sa prejavuje aj v tom, že dospievajúci odmietajú prebrať hodnoty, ktoré im núkajú dospelí. Rozpory medzi rodičmi a dospievajúcimi úzko súvisia s typom rodičovských postojov voči nim. Akceptujúci postoj rodičov je najviac želateľný, lebo sa zakladá na spolupráci, vzájomnej úcte a záujme o problémy dospievajúceho. Zavrhujúci postoj rodičov charakterizuje používanie prísnych trestov, nedostatok lásky, čo vedie často k agresivite a k delikvencii. Ochranársky postoj rodiča nadmerne zohľadňuje dospievajúceho, zveličuje jeho problémy a pôsobí ako brzda vo vývine samostatnosti. Perfekcionalistický postoj spočíva v nadmerných požiadavkách na dospievajúceho, sústavnej kritike, čo znižuje vývin sebavedomia a vedie k frustrácii.

Dospievajúci sa snaží o nezávislosť, formuje svoje JA, učí sa novým rolám v medziľudských vzťahoch - rolám dospelého, ale aj rolám svojho pohlavia - hľadá nové vzory na svoju identifikáciu, a na to potrebuje emocionálnu podporu. Vzory na svoju identifikáciu hľadá častejšie medzi vrstovníkmi než medzi dospelými. Chce byť individualitou a spojenectvo s vrstovníkmi ho „chráni“ pred vplyvom dospelých. Vzťahy dospievajúceho k vrstovníkom môžu mať párový a skupinový ráz. Intenzívna je potreba spolupatričnosti a solidarity. Významnou formou vzťahov v období dospievania sú priateľstvá, vznikajúce na vzájomnej podobnosti (blízkosť bývania, podobné záujmy). Uprednostňujú sa priateľské vzťahy vrstovníkov rovnakého pohlavia. Významnú rolu má pritom vzájomná dôvera, ktorú dospievajúci kladú na prvé miesto. Indiskrétnosťou, prezradením vzájomne si zverených tajomstiev priateľstvá dospievajúcich zanikajú.

V priebehu dospievania sa priateľstvá prehlbujú, stávajú sa dôvernejšími a trvalejšími. Priateľské vzťahy sa zužujú na dvoch - troch priateľov. Medzipohlavné vzťahy sa začínajú rozvíjať intenzívnejšie. V záujme o druhé pohlavie pretrváva tendencia upútať na seba pozornosť. Chlapci istým chválenkárstvom, dievčatá oblečením, účesom a podobne.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Grmanová, S.: Sexuálna výchova a dospievanie dievčat. Písomná práca k dizertačnej skúške. Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1999, s. 66., Žebrowská, M. a kol.: Vývinová psychológia detí a mládeže, Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p., 1983., Drlíková, E. a kol.: Učiteľská psychológia. SPN, Bratislava, 1992., Petrovskij, A. V. a kol.: Vývojová a pedagogická psychologie, Praha, 1977.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.