referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Streda, 2. decembra 2020
Chudoba Rómov ako dôsledok ich etnicity
Dátum pridania: 06.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: valdoblech
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 297
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
Chudoba Rómov ako dôsledok ich etnicity

Práca, ktorú ste začali práve čítať, sa snaží o načrtnutie otázok a odpovedí, týkajúcich sa vzťahu chudoby Rómov a ich etnicity. Otázok takmer vždy ostane oveľa viac, ale pokúsime sa aspoň o stanovenie niekoľkých jasných téz, ktoré sa tohto problému dotýkajú.

identifikácia etnizácie chudoby
O etnizácii chudoby hovoríme, ak sú chudoba a etnická príslušnosť vo súvzťažnom vzťahu. Ide o podmienenosť chudoby etnickou identitou, kedy sa chudoba stáva dôsledkom príslušnosti k určitej etnickej skupine. Autor Petr Mareš píše: „Chudoba je medzi príslušníkmi etnických skupín častejšia než medzi majoritnou populáciou“ (Mareš, 1999; s. 55). Vzápätí dodáva, že môže prameniť zo xenofóbie, etnickej neznášanlivosti alebo rasizmu majoritnej časti spoločnosti, alebo z odlišného demografického či kultúrneho správania danej etnickej menšiny. Zdá sa, že na Slovensku je etnizácia chudoby najočividnejšou u Rómov.

rómovia ako etnická menšina na slovensku
Rómovia sú druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou v Slovenskej republike. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1991 sa k rómskej národnosti prihlásilo 75 802 obyvateľov, čo predstavuje 1,4% obyvateľov SR. Odhad počtu Rómov však nekoľkonásobne prevyšuje tento oficiálny údaj. Podľa odborníkov sa v súčasnosti na Slovensku odhaduje počet 420 až 500 tisíc občanov rómskej menšiny. V prepočte na celkový počet obyvateľov patrí Slovensko spolu s Macedónskom, Bulharskom a Rumunskom ku krajinám s najväčšou rómskou komunitou na svete. Rómska komunita je vnútorne silne diferencovaná. Dôležitou diferenciáciou je stabilizácia subetnických podskupín na Slovensku. Najpočetnejšie sú skupiny usadlých Rómov, tzv. Rumungrov, a kočovných, olašských Rómov, tzv. Vlašika Roma, samostatnou skupinou sú zvyšky nemeckých Sintov. Rómovia sa rovnako odlišujú jazykom a dialektmi, ktoré používajú a z ktorých preberajú slová do rómčiny - v slovenskom prostredí používajú slovenčinu a jej dialekty, na južnom Slovensku maďarčinu. Rómov na Slovensku diferencuje aj ich pôvod v mestskom či vidieckom prostredí a príslušnosť k istému regiónu Slovenska. (Vašečka, 2000; s. 2, 3)

ETNICITA RÓMOV NA SLOVENSKU
Definovať rómsku etnicitu je náročná úloha, ktorej splnenie by presahovalo túto prácu, a preto sa zameriame na aktuálne etnické problémy rómskej menšiny na Slovensku. Iba malé percento z odhadovaného počtu Rómov žijúcich na Slovensku priznáva rómsky pôvod.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: KOLEKTÍV AUTOROV: Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike. Svetová banka, Nadácia S.P.A.C.E., INEKO, Bratislava 2002., KOLEKTÍV AUTOROV: Národná správa o ľudskom rozvoji. Slovenská republika 2000., MAREŠ, Petr: Sociologie nerovnosti a chudoby. Sociologické nakladatelství, Praha 1999., RADIČOVÁ, Iveta: Chudoba Rómov vo vzťahu k trhu práce v Slovenskej republike. In: Sociológia 33, č. 5, 2001., VAŠEČKA, Michal: Rómovia. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2000., MLYNARČÍKOVÁ, Mária: The Romanies and Slovakia. http://www.worldbank.org, VAŠEČKA, Imrich: Sociálně potřební v romské menšině. (Podkladová studie pro Koncepci Magistrátu města Brna .) Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce, Brno 2000., KOLEKTÍV AUTOROV: Poverty and Welfare of Roma in the Slovak Republic. http://www.worldbank.org
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.