referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Ústavné právo vlády
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 407
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády. Ústava v čl. 119 vymenúva otázky, o ktorých je vláda povinná rozhodovať v zbore. Na prvom mieste je legislatívna oblasť. Vláda schvaľuje návrhy zákonov, ktoré ako subjekt zákonodárnej iniciatívy predkladá národnej rade, nariadenia vlády, ktoré vláda vydáva na vykonanie zákona, rozhoduje o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky a tiež o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu. Samostatnou oblasťou, kde vláda prijíma závažné rozhodnutia, sú hospodárske otázky. Ústava ponecháva tiež na úvahe samotnej vlády, ktoré ďalšie dôležité otázky bude rozhodovať v zbore, keď stanovuje, že to sú zásadné otázky vnútornej a zahraničnej politiky. Vláda rozhoduje tiež o udelení amnestie vo veciach priestupkov /prezident o trestných činoch/. Vláda menuje dôležitých štátnych funkcionárov. Akty vlády sú predovšetkým uznesenia. Uzneseniami sa schvaľujú medzinárodné zmluvy, štatúty ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, menujú a odvolávajú funkcionári patriaci do pôsobností
Vlády. Uzneseniami sa schvaľujú návrhy zákonov a ďalších opatrení, ktoré sa predkladajú národnej rade, a prezidentovi.
Okrem uznesení vlády, môže na vykonanie zákona a v jeho medziach vydávať vláda nariadenia. Nariadenie vlády je všeobecne závažným právnym predpisom, je súčasťou prameňov práva a publikuje sa v Zbierke zákonov. Článok 120 ústavy obsahuje generálne ústavné splnomocnenie pre vládu. To znamená, že vláda k vykonaniu akéhokoľvek zákona môže vydať nariadenie.
Keďže ústava stanovuje povinnosť rozhodovať len o niektorých otázkach v zbore, pri množstve úloh vlády nevylučuje ani iné formy rozhodovania. Pdreto vláda si zriadila predsedníctvo vlády, ktoré ako orgán vlády rozhoduje operatívne úlohy, pripravuje zasadnutia vlády a rokuje o ďalších bežných otázkach. Okrem Legislatívnej rady si vláda zriaďuje podľa potreby rôzne poradné orgány. Ide predovšetkým o prípravu rozhodovania vlády v otázkach, ktoré spadajú do pôsobnosti viacerých členov vlády, ako sú napríklad ekonomické problémy, veci územného členenia a celkovej organizácie štátnej správy, otázky národností a ďalšie. Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády a jej orgánov plní Úrad vlády Slovenskej republiky /má tiež postavenie ústredného orgánu štátnej správy /. Na čele úradu je vedúci, ktorého menuje a odvoláva vláda. Jeho činnosť riadi predseda vlády.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Fogaš Ľ.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava 1993., Kráľ J. a kol. :Ústavné právo Slovenskej republiky. Bratislava 1995
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.