referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Skrátené konanie
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 196
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Rozsah skráteného vyšetrovania

Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o trestných činoch pre ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky.
Skrátené vyšetrovanie treba skončiť najneskôr do jedného mesiaca od vznesenia obvinenia.
Ak v odôvodnených prípadoch nie je možné skrátené vyšetrovanie skončiť v lehote predom uvedenej, prokurátor môže písomne túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších tridsať dní.


Postup pri skrátenom vyšetrovaní

Pri skrátenom vyšetrovaní postupuje policajný orgán podľa ustanovení zákona o vyšetrovaní. Výsluch svedka sa však vykoná len vtedy, ak ide o neopakovateľný alebo neodkladný úkon alebo ak ide o svedka, ktorý bol osobne prítomný pri páchaní trestného činu, alebo o svedka, ktorý má poznatky o osobe, ktorá je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu, v ostatných prípadoch vyžiada vysvetlenie, o ktorom spíše záznam.

ROZHODNUTIE V PRIPRAVNOM KONANI

Postúpenie veci
Vyšetrovateľ a v skrátenom vyšetrovaní prokurátor postúpi vec inému orgánu, ak výsledky prípravného konania ukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol iný príslušný orgán prejednať ako priestupok, iný správny delikt, disciplinárne previnenie.
Uznesenie o postúpení veci treba oznámiť obvinenému a poškodenému, odpis uznesenia vyšetrovateľa treba doručiť aj prokurátorovi, a to do 48 hodín. Proti uzeseniu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Zastavenie trestného stíhania
Vyšetrovateľ a v skrátenom vyšetrovaní prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak
- je nepochybné , že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie
- nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci
- nie je dokázané, že skutok spáchal obvinený
- je trestné stíhanie neprístupné
- obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný, alebo
- zanikla trestnosť činu
Vyšetrovateľ a v skrátenom vyšetrovaní prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak
- je trest, ku ktorému môže stíhanie viesť, celkom bez významu popri treste, ktorý pre iný čin bol obvinenému už uložený alebo ktorý ho podľa očakávanie postihne, alebo
- o skutku obvineného bolo už rozhodnuté iným orgánom, disciplinárne, kárne alebo cudzozemským súdom alebo úradom a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.
Uznesenie o zastavení trestného stíhania treba doručiť obvinenému a poškodenému.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Trestný zákon, Zákon 2002 II. Časť, Poradca, Gryf 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.