referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Nedeľa, 4. júna 2023
Ústavné právo súdu
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 806
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Výkon súdnictva v Slovenskej republike sa opiera o ústavou ustanovené zásady: nezávislosti, nestrannosti, oddelenosti súdov na všetkých stupňoch od iných štátnych orgánov, senátneho rozhodovania.
Súdami v Slovenskej republike sú: Najvyšší súd SR a ostatné súdy, ktorými sú – krajské súdy, okresné súdy /obvodné súdy v Bratislave/ a vojenské súdy /obvodové a vyššie/. 1) Úlohou súdov je najmä: rozhodovať v občiansko-právnych a trestno-právnych veciach. Súdy rozhodujú o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb a štátu, pokiaľ zákon neustanovuje inak a tiež rozhodovať o vine obžalovaného a ukladajú zákonom ustanovené tresty, prípadne iné opatrenia. 2) Organizácia súdov a konanie pred nimi sú upravené v osobitných zákonoch. Vo vzťahu ku konaniu pred súdom upravuje ústava v čl. 46 až 50 nasledujúce zásady a oprávnenia:
a) právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde,
b) nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi,
c) právo na prejednanie svojej veci verejne, bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti s možnosťou vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom,
d) právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi od začiatku konania, vrátane práva na tlmočníka,
e) zásada rovnosti všetkých účastníkov v konaní pred súdmi,
f) prezumpcia neviny, kým súd nevysloví právoplatným odsúdzujúcim rozsudkom jeho vinu,
g) právo odoprieť výpoveď,
h) právo obvineného, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu,
i) zásada výlučného rozhodovania súdu o vine a treste za trestné činy,
j) zásada nemožnosti trestne stíhať za čin, za ktorý už bol právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby,
k) zásada trestnosti činu a ukladania trestu podľa zákona účinneho v čase, keď bol čin spáchaný /zákaz retroaktivity/.

Diskusie o zavedení správneho súdnictva po r. 1990 vyústili do jeho zriadenia, ovšem bez vytvárania špecializovaného správneho súdnictva. Výkon správneho súdnictva sa zaradil do sústavy všeobecných súdov. V súčasnej dobe sa výkon správneho súdnictva realizuje na základe týchto hlavných postulátoch vyplývajúcich zo zákona č.99/1963 Zb. v platnom znení:
1) Ústavný základ správneho súdnictva je zakotvený v čl.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kráľ J.a kolekt:Ustavné právo Slovenskej republiky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.