referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Zásady trestného konania
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 368
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

V zmysle neho trestné stíhanie, pre niektoré tam uvedené trestné činy, možno začať a už v začatom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Poškodený však musí byť vo vzťahu k obvinenému takou osobou, ktorá má právo proti nemu odoprieť výpoveď. E/ Zásada zisťovania skutočného stavu veci
Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol náležite zistený skutkový stav, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Objasňujú s rovnakou starostlivosťou okolnosti svedčiace proti obvinenému i okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech a vykonávajú v oboch smeroch dôkazy, nečakajúc na návrh strán. Priznanie obvineného nezbavuje orgány činné v trestnom konaní povinnosti preskúmať všetky okolnosti prípadu. Skutočnosť, že dôkaz neobstaral orgán činný v trestnom konaní, ale ho predložila niektorá zo strán, nie je dôvodom na jeho odmietnutie. Dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie použiť s výnimkou prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila. Toto ustanovenie súvisí aj so zásadou stíhania len zo zákonných dôvodov.

F/ Zásada voľného hodnotenia dôkazov
Orgány činné v trestnom konaní hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne, nezávisle od toho, či ich obstarali samé, alebo niektorá zo strán. Niet zákonom určených pravidiel, koľko dôkazov a akej kvality je potrebné vykonať. V praxi sa uplatňuje prístup, aby boli vykonané také a toľko dôkazov, ktoré sú nevyhnutné na zístenie skutočného stavu veci. Hodnotenie dôkazov nie je ľubovôľou, pretože dôkazy sú známe nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale aj všetkým procesným stranám, ktoré sa môžu domáhať nápravy opravnými prostriedkami.G/ Zásada spolupráce so záujmovými združeniami občanov
Všetky orgány činné v trestnom konaní spolupracujú so záujmovými združeniami občanov a využívajú ich výchovné pôsobenie. Záujmové združenia občanov môžu upozorňovať orgány činné v trestnom konaní na prípady porušenia zákonnosti a dávať tak podnet na začatie trestného stíhania. Môžu navrhovať, aby súd na prehĺbenie výchovného pôsobenia prejednal vec na pracovisku obvineného alebo v mieste jeho bydliska. So záujmovými združeniami občanov súd spolupracuje pri zabezpečení účasti občanov na pojednávaní súdov. Tieto združenia spolupôsobia pri výchove osôb podmienečne odsúdených, podmienečne prepustených a na hlavné pojednávanie môžu vyslať svojho zástupcu.

H/ Obžalovacia zásada
Trestné stíhanie pred súdmi je možné len na základe obžaloby podanej prokurátorom.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: SAMO 1/1996, str. 35-37, LUDOPRESS Trenčín 1995, TRESTNÉ KONANIE: Zákony II/2002 Trestný poriadok, Poradca, ALFAPRINT Žilina 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.