referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Zásady trestného konania
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 368
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Táto zásada zabezpečuje objektívnosť trestného stíhania. Celé trestné stíhanie je rozdelené tak, že ho vykonávajú samostatné orgány. Ak prokurátor podá obžalobu, tak proti sebe má obžalovaného a jeho obhajcu. Samosudca alebo predseda senátu vedie pojednávanie na súde a aj vykonáva dôkazy svedčiace tak v prospech, ako aj v neprospech obžalovaného, pričom prokurátor, obžalovaný, jeho obhajca, poškodený a jeho splnomocnenec môžu vypočúvaným osobám dávať otázky, môžu vypočúvať svedkov, ktorých sami navrhnú a môžu predkladať aj iné dôkazy. Prokurátor tak stratil postavenie pána sporu a súdne konanie, ktoré nemôže začať bez ním podanej obžaloby, už nadobudlo charakter sporu, kontradikcie. Z tejto zásady vyplýva, že súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobe. Právnym posúdením tohto skutku nie je viazaný. Vzhľadom na to, že prokurátor podáva obžalobu, musí mať právo ňou aj disponovať. Prokurátor môže vziať obžalobu späť až do začatia hlavného pojednávania. Z tejto zásady vyplýva aj povinná prítomnosť prokurátora na hlavnom pojednávaní ako aj v konaní o odvolaní a v konaní o sťažnosti pre porušenia zákona.

Ch/ zásada zákonnosti súdu a sudcu
V trestnom konaní pred súdom o obžalobe alebo o iných úkonoch môže rozhodnúť len príslušný súd. Predseda senátu alebo samosudca rozhodujú sami len tam, kde to zákon výslovne ustanovuje. Ak v prípravnom konaní rozhoduje súd v prvom stupni, rozhodnutie robí sudca. O tejto zásade sme už hovorili v častí A, bod4. Je vylúčené, aby o veci samej mohol rozhodnúť niekto iný, ako predpísaným spôsobom zvolený sudca z povolania, ktorý v závislosti od povahy veci v zákonom stanovených prípadoch pôsobí ako sudca, samosudca, predseda senátu, člen senátu. Tieto otázky sú bližšie upravené v zákone o súdoch a sudcoch č. 335/1991 Zb. V senátoch prvostupňových súdov rozhodujú sudcovia a prísediaci. V konaní okresných a im na roveň postavených súdov sú senáty zložené zo sudcu a dvoch prísediacich. Ak v prvom stupni rozhodujú krajské súdy alebo Vyšší vojenský súd, vtedy sú senáty zložené z dvoch sudcov, z ktorých je jeden predseda senátu a z troch prísediacich.

I/ Zásada verejnosti
Trestné veci pred súdom sa prejednávajú verejne tak, aby sa občania mohli prejednávania zúčastniť a pojednávanie sledovať. Pri hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí smie byť verejnosť vylúčená len v prípadoch výslovne ustanovených v trestnom poriadku. Rozsudok však musí byť vyhlásený vždy verejne. Táto
Zásada je vlastne uskutočňovaním kontroly verejnosti nad rozhodovaním súdu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: SAMO 1/1996, str. 35-37, LUDOPRESS Trenčín 1995, TRESTNÉ KONANIE: Zákony II/2002 Trestný poriadok, Poradca, ALFAPRINT Žilina 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.