referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Zásady trestného konania
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 368
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

J/ zásada bezprostrednosti a ústnosti
Konanie pred súdmi je ústne. Dôkaz výpoveďami svedkov, znalcov a obvineného sa vykonáva spravidla tak, že súd uvedené osoby sám vyslúcha. Táto zásada je prelomená tým, že samosudca bez prejednania veci môže rozhodnúť trestným rozkazom. S dôkazmi sa však bezprostredne oboznámi z trestného spisu. Súd pri svojom rozhodnutí smie prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli preberané na hlavnom pojednávaní a opierať sa o dôkazy, ktoré boli na hlavnom pojednávaní vykonané.

K/ zásada uplatnenia práv obvineného
Ten, proti komu sa trestné konanie vedie, musí byť v každom období konania poučený o právach, umožňujúcich mu plné uplatnenie obhajoby a o tom, že si tiež môže zvoliť obhajcu. Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné umožniť mu uplatnenie jeho práv. Obvinený musí byť poučený o svojich právach pred každým úkonom, ktorého je prítomný, bez ohľadu na to, či úkon vykonáva vyšetrovateľ, prokurátor, alebo sudca. Ak obvinený chce uplatniť niektoré zo svojich práv, je treba mu to umožniť. Túto zásadu je nutné rozšíriť o náležité uplatnenie práva všetkých procesných strán, teda aj prokurátora, poškodeného a jeho splnomocnenca, prípadne zástupcu združenia občanov. K obmedzeniu procesného práva môže dôjsť len výnimočne, ak to zákon dovoľuje.

L/ zásada používaného materinského jazyka
Každý je oprávnený používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk. Na zabezpečenie zistenia skutočného stavu veci, obhajoby obžalovaného, uplatnenia nárokov poškodeného, pravde zodpovedajúcich výpovedi svedkov je nevyhnutné, aby tieto osoby mohli v trestnom konaní používať svoj materinský jazyk. Trestné konanie sa vedie v jazyku slovenskom. Ak je to potrebné, je orgán činný v trestnom konaní povinný do konania pribrať tlmočníka, a to aj vtedy, ak sám jazyku, ktorým dotyčná osoba vypovedá, rozumie. Tlmočník sprostredkúva jazykový kontakt medzi orgánom trestného konania a touto osobou.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: SAMO 1/1996, str. 35-37, LUDOPRESS Trenčín 1995, TRESTNÉ KONANIE: Zákony II/2002 Trestný poriadok, Poradca, ALFAPRINT Žilina 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.