referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Dramatická výchova jako možný prostředek podpory naplňování cílů multikulturální výchovy
Dátum pridania: 21.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucinax
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 6 341
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 24
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 40m 0s
Pomalé čítanie: 60m 0s
 
1. Výchozí charakteristiky dramatické výchovy
Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Dramatická výchova (též výchovná dramatika, tvořivá dramatika) je systém sociálně-uměleckého učení zacílený jednak k rozvoji osobnosti a prosociálního chování, jednak k estetickému (uměleckému) rozvoji a učení se o dramatu a divadle. O využití principů a prostředků dramatu a divadla se také zásadně opírá. Proces práce může přerůst do podoby divadelního produktu (představení), ale stěžejní je právě tvůrčí proces sám.
Zdroj: Machková,E., Úvod do studia dramatické výchovy.Praha, ARTAMA 1999
Proces je naplňován … zejména hraním v rolích - tedy prozkoumáváním, rozvíjením vyjadřováním pocitů, představ, pojmů, idejí, zkušeností a životních témat prostřednictvím hraného jednání v dramatické situaci. Skrze práci se situací, příběhem, napětím, konfliktem a hrou uskutečňovaným jednáním hledajícím řešení problému jde na jedné straně o rozvoj obecných (např. tvořivost) i konkrétních dovedností (sociálních /např. komunikace/ a uměleckých /např. estetizovaná stylizace/), na druhé straně o porozumění sobě a druhým lidem, životním jevům, o zaujímání postojů s výrazným rozměrem etickým atd. Dramatická výchova tak může pomoci utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce. Zdroj: podle Valenta,J., Kapitoly z teorie výchovné dramatiky - Hraní rolí ve výchově a vyučování. Praha, ISV 1995. 2. Charakteristiky multikulturání, resp. interkulturální výchovy potřebné pro porozumění možnostem jejího propojení s dramatickou výchovou
a) K definici multi(inter)kulturální výchovy
MKV je intervenční a hodnotící proces pomáhající stát se odpovědnějším vůči podmínkám života lidí, individuální kulturní integritě a kulturálnímu pluralismu ve společnosti.
Rozvíjí kompetence pro vnímání, důvěřování, oceňování a chování v různých kulturálních realitách. Zdroj: Bakerová,G.C., Planning and Organizing Multicultural Instruction, 1983.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Hana Kasíková, Josef Valenta (FFUK,DAMU Praha)
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.