referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Európsky ombudsmann
Dátum pridania: 29.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: werrm4n
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 192
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
- Stručný sprievodca prácou Európskeho ombudsmana -

Kto je to?

Inštitúcia Európskeho ombudsmana bola zriadená na základe Maastrichtskej dohody z roku 1992. V roku 1995 zvolil Európsky parlament prvého Európskeho ombudsmana pána Jacoba Södermana, bývalého ombudsmana a ministra spravodlivosti Fínska. V októbri roku 1999 zvolil Európsky parlament pána Södermana znovu na ďalšie päťročné obdobie.

Čím sa zaoberá?

Európsky ombudsman vyšetruje prípady zlej správy v inštitúciách a orgánoch Európskeho spoločenstva, ako napríklad v Európskej komisii, v Rade Európskej únie a v Európskom parlamente, a referuje o nich. Pod jeho jurisdikciu nepatria vzhľadom na svoju nestrannú úlohu len Súdny dvor a Súd prvej inštancie. Ombudsman obyčajne koná vyšetrovanie na základe sťažností, avšak môže ho zahájiť aj z vlastnej iniciatívy.

Kto sa môže sťažovať?

Každý občan Únie alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá sídli alebo je registrovaná v členskom štáte Európskej únie, môže podávať ombudsmanovi sťažnosti poštou, faxom alebo e-mailom.
Aké sú jeho právomoci?
Ombudsman má pri vyšetrovaní veľké právomoci. Inštitúcie a orgány Spoločenstva sú povinné poskytnúť mu požadované informácie a sprístupniť mu príslušné dokumenty. Členské štáty mu taktiež musia poskytnúť informácie, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov zlej správy inštitúcií a orgánov Spoločenstva.

Aké výsledky sa dajú očakávať?
Ak sa prípad počas šetrenia uspokojivo nevysvetlí, ombudsman sa môže pokúsiť o priateľské riešenie, ktoré napraví chyby v správe a uspokojí sťažovateľa. Ak sa pokus o zmierenie nepodarí, ombudsman môže navrhnúť spôsob riešenia prípadu. Ak inštitúcia jeho odporúčania neprijme, ombudsman môže podať Európskemu parlamentu mimoriadnu správu o prípade.

Druhy prípustných sťažností

Európsky ombudsman dostáva mnoho sťažností, ktoré sa týkajú administratívnych prieťahov, nedostatočnej priehľadnosti alebo odoprenia prístupu k informáciám. Niektoré sa týkajú pracovných vzťahov medzi inštitúciami a ich zástupcami, prijímania nových zamestnancov a priebehu výberových konaní. Ďalšie pojednávajú o zmluvných vzťahoch medzi inštitúciami a súkromnými firmami, napríklad v prípadoch náhleho ukončenia zmluvy.

Informácie pre verejnosť

Brožúrka s názvom "The European Ombudsman - Could he help you?" ("Európsky ombudsman - mohol by Vám pomôcť?"), obsahujúca vzor formulára pre podávanie sťažností, je k dispozícii v úrade ombudsmana.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.