referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Orgány miestnej štátnej správy v ČR- špecializované
Dátum pridania: 22.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: luciatumova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 827
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Vo všeobecnosti môžeme miestne orgány štátnej správy rozdeliť na dve základné skupiny:
1. orgány miestnej štátnej správy so všeobecnou kompetenciou
2. orgány miestnej štátnej správy so špeciálnou kompetenciou
Do prvej skupiny zaraďujeme v našich podmienkach okresné a krajské úrady, v Českej republike boli okresné úrady od 1.1.2003 zrušené. Do skupiny druhej patrí množstvo špecializovaných územných orgánov štátnej správy, ktoré sa v teórii správneho práva nazývajú aj orgánmi dekoncentrovanými. Plnia v zásade také špeciálne úlohy, ktoré nie sú vhodné pre všeobecnú štátnu správu. Ďalej by sme tieto orgány mohli členiť na:
· orgány pôsobiace v rámci správneho usporiadania daného štátu
· orgány s osobitným územným obvodom pôsobenia
V Českej republike (ďalej ČR) k miestnym orgánom štátnej správy so špeciálnou kompetenciou zaraďujeme:
Pamiatkové ústavy
Pamiatkové ústavy sú územnými pracoviskami Národného pamiatkového ústavu, ktorý vznikol k 1.1.2003 splynutím dovtedajších odborných organizácií štátnej pamiatkovej starostlivosti. Svoju činnosť vykonávajú tieto orgány v zmysle zákona č.20/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, v znení neskorších zmien a doplnkov. Štátnu správu v tejto oblasti vykonáva 11 dekoncentrovaných orgánov, z toho 2 sa nachádzajú v Prahe. Zaujímavosťou je, že 3 z týchto orgánov spravujú hrady Bouzov a Šternberk a zámok Sychrov ako samostatné objekty.
Vojenské správy
Územné vojenské správy sú vojenskými správnymi úradmi prvého stupňa, ktoré vykonávajú v svojom územnom obvode štátnu správu v rozsahu stanovenom zákonom č. 218/1999 Sb. o rozsahu brannej povinnosti a o vojenských správnych úradoch (branný zákon), v znení neskorších predpisov. Vojenské správy sa nachádzajú v 35 okresoch ČR, ich nadriadeným orgánom je Hlavný doplňovací úrad so sídlom v Tábore. Podobne ako u nás, aj v ČR vykonávajú vojenské správy najmä tieto úlohy: zabezpečenie územnej obrany štátu, mobilizácia a zabezpečenie mierového a vojnového doplňovania ozbrojených síl ČR. Pri každej územnej vojenskej správe je zriadená odvodná komisia, ktorá rozhoduje v prvom stupni o zdravotnej spôsobilosti brancov. Taktiež je tu zriadená prieskumná komisia, ktorá posudzuje zmeny zdravotného stavu odvedencov, vojakov základnej a náhradnej vojenskej služby a vojakov v zálohe.
Katastrálne úrady
Vykonávajú svoju činnosť podľa zákona č. 359/1992 Zb. o zememeračských a katastrálnych orgánoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Peková,J.-Pilný,J.:Veřejná správa a finance veřejného sektoru,ASPI,Praha,2002,441 s.
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.