referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Ľudské práva, základné dokumenty
Dátum pridania: 27.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bifrost
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 597
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
I. OSOBNÉ PRÁVA
1/ právo na život
2/ právo nedotknuteľnosti osoby a súkromia
3/ právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena
4/ každý má právo vlastniť majetok
5/ nedotknuteľnosť obydlia
6/ zaručené je listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných informácií a iných písomností, ochrana osobných údajov.
7/ každý má právo na slobodu pohybu a pobytu
8/ právo na slobodu myslenia, vedomia, náboženského vyznania a presvedčenia

II. POLITICKÉ PRÁVA A SLOBODY
1/ právo na mier
2/ právo na ochranu životného prostredia
3/ právo na prácu
4/ právo na prírodné zdroje
5/ právo na harmóniu a kultúrny vývoj
6/ právo národov na sebaurčenie
7/ ochrana národnostných menšín
8/ právo na informácie
9/ sloboda združovania a zhromažďovania
10/ sloboda prejavu
11/ právo na vyjadrenie svojich názorov písmom, slovom, tlačou, obrazom
12/ petičné právo
13/ právo voliť
14/ právo na zúčastňovanie sa na správe vecí verejných

III. SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ PRÁVA
1/ právo na slobodnú voľbu povolania
2/ právo na prácu
3/ právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť
4/ právo na vzdelanie
5/ právo na spravodlivé ohodnotenie za prácu
6/ ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci
7/ právo na najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času
8/ právo na primeraný odpočinok po práci a právo na dovolenku
9/ právo na kolektívne vyjadrenie

OCHRANA ĽP:
a) vnútroštátne prostriedky
- patrí sem: OMBUDSMAN = vysoký štátny úradník, ktorý sa stará o ochranu ľudských práv v rôznych oblastiach, pomáha vybavovať sťažnosti občanov, zúčastňuje sa na konaniach orgánov štátnej správy, radí občanom a pomáha obecným zastupiteľstvám, vyjadruje sa v médiách, ovplyvňuje verejnú mienku, nepodlieha vláde, ale parlamentu, ktorému pripravuje ročné správy o svojej činnosti.
+ kontrolné mechanizmi politickej moci, nezávislé súdnictvo, výchova a vzdelávanie v tejto oblasti
b) medzinárodná ochrana ĽP
- základné ĽP a slobody chráni ,, Medzinárodný štandard ĽP.“
- až keď občan vyčerpá všetky vnútroštátne možnosti ochrany ĽP, môže sa uchýliť k medzinárodnému systému ochrany
- ,,Charta OSN“ v roku 1945 uviedla, že hlavným záujmom novej medzinárodnej organizácie sú ĽP
- 1946 vznikla pri OSN ,, Komisia pre ĽP“, ktorá vypracovala ,, Medzinárodnú chartu ĽP“
1. časť CHĽP je všeobecná deklarácia ĽP, ktorú v decembri 1948 prijalo Valné zhromaždenie za súhlasu všetkých členov OSN.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.