referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Vznik a podstata práva
Dátum pridania: 27.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bifrost
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 406
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Justícia: justičné orgány = orgány spravodlivosti. Ju = zviazať, jus = spravodlivosť

Normy: pravidlá správania sa, ktoré ochraňujú určité hodnoty ( náboženské, právne, technické, morálne, estetické). A) vynutitelné = právne a technické
B) nevymáhateľne = náboženské, morálne, estetické
Právne normy: pravidlá správania sa, ktoré sú vymáhatelné štátnou mocou.
Právo: súhrn všetkých platných právnych noriem

Znaky práva: MONIZMUS: iba jeden právny systém
SPATOSŤ SO ŠTÁTOM: štát vytvára a vymáha právo
ZVLÁŠTNA FORMA VYJADRENIA: zákon, vyhláška, nariadenie

Systém práva:
1/ Medzinárodné právo: vytvárajú medzinárodné zmluvy, ktoré štáty medzi sebou uzatvoria.
- dodržiavanie diplomatického protokolu
- dodržiavanie medzinárodných zvyklostí (uzancií)
- ratifikácia = potvrdenie platnosti medzinárodnej zmluvy orgánom na to určeným
2/ Vnútorné právo:
- rímsky právnik Ulpianus: ,, verejné právo obhajuje záujmy štátu, súkromné právo obhajuje záujmy jednotlivca.“
- vo verejnom práve sú vzťahy medzi subjektami založené na nadradenosti a podradenosti
- v súkromnom práve sú vzťahy založené na vzájomnej rovnocennosti

ODVETVIA PRÁVA: súhrn právnych noriem, ktoré upravujú určitú oblasť spoločenských vzťahov. A) štátne právo (ústavné, upravuje spoločenské zloženie, formu štátu, ľudské práva, kompetencie št. orgámov)
B) správne právo ( upravuje správu verejných vecí: školstvo, zdravotníctvo)
C) občianske právo ( upravuje vzťahy: občan – občan, organizácia- občan)
D) pracovné právo ( upravuje vzťah: zamestnávateľ – zamestnanec)
E) rodinné právo : vzťahy medzi príslušníkmi rodiny, podmienky svdby, rozchodu, opatery dieťaťa
F) obchodné právo : vzťahy medzi podnikateľmi
G) finančné právo:
H) trestné právo: trestný čin dosahuje vysoký stupeň nebezpečenstva
Deliktuálna spôsobilosť: povinnosť niesť zodpovednosť za spáchanie trestného činu
Zákaz retroaktvity: človek je trestaný podľa takých právnych noriem, aké boli platné v období spáchania trestného činu

Tvorba práva:
Zákonodarný ( legislatívny) proces. Trvá od podania návrhu zákona – prerokovanie – schválenie – podpísanie – zverejnenie
- Podať návrh môžu iba subjekty so zákonodarnou iniciatívou ( poslanci, poslanecké výbory, vláda). Gestor = ten, kto vypracuje návrh zákona. Ten musí byť vypracovaný v paragrafovom znení a musí obsahovať dôvodovú správu.
- Prerokovanie: predseda NR SR návrh predloží výborom podľa povahy návrhu zákona.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.