referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Nedeľa, 16. mája 2021
Medzinárodné vzťahy (SOČ)
Dátum pridania: 30.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dadulienka.k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 

Chápeme ju ako celok vzájomného politického pôsobenia všetkých prvkov systému medzinárodných vzťahov. To znamená pristupovať ku každému javu a procesu medzinárodného života ako k politike jednotlivých účastníkov voči politike ostatných účastníkov medzinárodného života. Medzinárodné vzťahy sú i vzťahmi medzi určitými druhmi zoskupenia ľudí jednotlivých štátov, vnútorne často veľmi protikladných záujmov, kde určité záujmové skupiny vnútri jednotlivých odlišných štátov majú navzájom zhodné skupinové politické záujmy. Prostredníctvom medzinárodných vzťahov sa tieto zhodné (ale aj rozdielne) záujmy dostávajú do určitého konfliktu (alebo do súladu) s podobnými skupinovými záujmami v inom štáte.
Na základe svojich politických záujmov vstupuje každý štát do vzťahov najrôznejšieho druhu s inými štátmi. Akýkoľvek problém medzištátnych vzťahov, ktorý sa stáva predmetom štátnej politiky vrátane politiky zahraničnej a prechádza mechanizmom vypracovania a realizácie tejto politiky, získava politický charakter a je riešený prostredníctvom medzištátnych politických vzťahov. V medzinárodných vzťahoch majú ďalej veľký a neustále rastúci význam medzinárodné ekonomické vzťahy – svetová ekonomika. Na základe objektívnych ekonomických rozdielov medzi jednotlivými krajinami sveta dochádzalo medzi nimi k určitým ekonomických stykom. Objavuje sa úplne nový jav, ktorý je označovaný pojmom mondializácia ekonomiky. Ide o vnútorne previazaný komplex procesov a väzieb, ktoré umožňujú produkovať, distribuovať a konzumovať produkty i služby, zhodnocovať materiálnu produkciu vo svetovom meradle na všetkých trhoch, kde sú v platnosti svetové normy. Ide o organizácie, ktoré vznikli na medzinárodnom základe a sú strategicky otvorené celosvetovému pôsobeniu.
Pri skúmaní medzinárodných vzťahov dôležitú úlohu zohrávajú kultúrne vzťahy. Vzájomná výmena kultúrnych hodnôt prispieva k vzájomnému chápaniu a zbližovaniu národov a tým i k priaznivému vývoju medzinárodných vzťahov.
Medzinárodné právne vzťahy – medzinárodné právo – sú výsledkom činnosti subjektov medzinárodných vzťahov, predovšetkým zvrchovaných a nezávislých štátov. Ich špecifikom je regulovanie vzájomných vzťahov medzi účastníkmi medzinárodného spoločenstva na základe princípov a noriem, na ktorých sa títo účastníci dohodli. Za najdôležitejšie medzinárodné právne vzťahy sú považované vzťahy medzi štátmi. Tak ako sa postupne rozvíja medzinárodná spolupráca o stále nové oblasti, dochádza postupne i k regulovaniu činnosti štátov v nových sférach – kozmický priestor, svetové moria a pod.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Medzinárodné vzťahy – Medzinárodná politika; J. Liďák; 2000 SOFA; Bratislava, Politológia pre ekonómov; J. Liďák, V. Koganová; 2000 SOFA; Bratislava, Základy politológie; R. Tóth a kol.; 1994 Slovenské pedagogické nakladateľstvo; Bratislava, Medzinárodné hospodárske vzťahy; Ľ. Lipková; 1997 Juga; Bratislava
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.