referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Medzinárodné vzťahy (SOČ)
Dátum pridania: 30.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dadulienka.k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 

Zároveň si však štáty ponechávajú určité dôležité oblasti svojho vnútroštátneho života vo svojej výlučnej kompetencii a v dôsledku toho medzinárodné právo neupravuje všetky aspekty vzájomných vzťahov medzi štátmi.
Veľmi dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov sú vojenské vzťahy, ktoré možno chápať ako súhrn vojenskopolitických, vojenskohospodárskych a vojenskotechnických vzťahov. Konkrétne prejavy týchto vzťahov sú veľmi mnohotvárne – účasť štátov v dvojstranných alebo mnohostranných zväzkoch vojenskopolitického charakteru, medzištátne jednania a dohody o vojenských aspektoch určitých problémov, spolupráca v oblasti výroby zbraní alebo ich dodávok. Dôležitou súčasťou sú rozhovory, jednania, dohody a zmluvy zamerané na obmedzenie určitých druhov zbraní, konkrétne opatrenia v oblasti vojenského uvoľňovania. V súčasnosti predstavujú vojenské záujmy popri záujmoch zahraničnopolitických, ekonomických a ďalších neoddeliteľnú súčasť každej zahraničnej politiky a bez znalostí vojenských, resp. vojenskopolitických vzťahov nemožno pochopiť ani vysvetliť akúkoľvek základnú otázku vývoja medzinárodných vzťahov.

DIPLOMACIA

Za hlavný prostriedok zahraničnopolitickej činnosti každého štátu je považovaná diplomacia. Ide o praktickú činnosť štátu, ktorá smeruje k uskutočňovaniu jeho zahraničnej politiky, k realizácii jeho cieľov na medzinárodnej aréne, k hájeniu jeho práv a záujmov v zahraničí. Medzi základné formy diplomatickej činnosti patria diplomatické kongresy, konferencie alebo porady, t. j. periodické stretnutia predstaviteľov štátov (hláv štátov, šéfov vlád, ministrov zahraničných vecí, zvláštnych splnomocnencov z radov diplomatov a pod.), diplomatická korešpondencia – vyhlásenia, listy, nóty, memorandá. Príprava a uzatváranie dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv a dohôd, riešiacich najrôznejšie otázky medzinárodných vzťahov. Každodenné zastupovanie štátu za hranicami, uskutočňované veľvyslancami alebo misiami, vedenie politických a iných rokovaní s diplomatickými úradmi vo vlastnom štáte. Účasť predstaviteľov štátu na činnosti medzinárodných organizácií, vysvetľovanie a výklad stanovísk k rôznym zahraničnopolitickým otázkam, zverejňovanie oficiálnych informácií o najdôležitejších medzinárodných udalostiach, oficiálne vydávanie dokumentov a medzinárodných aktov. Všetky štáty majú pri vykonávaní svojej diplomatickej činnosti rešpektovať medzinárodné právo. Jeho základné zásady určujú záväzné kritériá, ktoré musí dnes plniť diplomat každého štátu. To platí pre všetky formy a metódy diplomacie.

KONFLIKT V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

Rozpory medzi jednotlivými štátmi tvoria objektívny základ vývoja medzinárodných vzťahov. Sú základom medzinárodných konfliktov, ktoré sú určitou vyostrenou formou rozporného vzťahu medzi dvoma alebo viacerými subjektami systému medzinárodných vzťahov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Medzinárodné vzťahy – Medzinárodná politika; J. Liďák; 2000 SOFA; Bratislava, Politológia pre ekonómov; J. Liďák, V. Koganová; 2000 SOFA; Bratislava, Základy politológie; R. Tóth a kol.; 1994 Slovenské pedagogické nakladateľstvo; Bratislava, Medzinárodné hospodárske vzťahy; Ľ. Lipková; 1997 Juga; Bratislava
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.