referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Medzinárodné vzťahy (SOČ)
Dátum pridania: 30.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dadulienka.k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 839
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
ÚVOD

Medzinárodné vzťahy sú jedným z hlavných odvetví skúmania politickej vedy. Tieto vzťahy sú objektívnou historickou kategóriou. Obsah tohto pojmu sa neustále vyvíjal a rozširoval tak, ako sa zdokonaľovali politické systémy jednotlivých štátnych útvarov. Vývojový proces viedol k neustálemu rozširovaniu hraníc medzinárodných vzťahov až k súčasnému poňatiu, ktoré zahŕňa veľmi širokú sféru existujúcich vzájomných medzištátnych vzťahov a vzťahov presahujúcich rámec jednotlivých štátov – t. j. vzťahy medzi národmi, medzi jednotlivými územnými kultúrami, spoločnosťami a ich inštitúciami.

CHARAKTERISTIKA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Hlavnými subjektami medzinárodných vzťahov sú jednotlivé štáty. Súčasne sa samé stávajú objektmi pôsobenia iných štátov a tak medzi nimi vznikajú rôzne väzby.
Zložitosť vzťahov medzi štátmi sa zvyšuje tým, že medzi nimi vznikajú najrôznejšie formy vzájomných zoskupení. Už v prípade troch štátov vzniká možnosť, aby na základe určitých spoločných záujmov sa dva z týchto štátov zblížili, alebo priamo nadviazali užší zväzok. Tento zväzok už určitým spôsobom ovplyvňuje ich vzťah k tretiemu štátu. Takto vznikajú dvojstranné (bilaterálne), alebo viacstranné (multilaterálne) zväzky, veľmi často vyjadrené zmluvami. Môžu mať rôzny počet účastníkov, rôzny obsah i formy. Tieto zoskupenia sa potom stávajú ďalšími subjektami, alebo objektmi systému medzinárodných vzťahov.
Vzťahy medzi štátmi sú základnými faktormi formujúcej sa medzinárodnej situácie, ale nevyčerpávajú v žiadnom prípade celý obsah medzinárodných vzťahov. V rámci medzinárodného života pôsobia sily rôzneho charakteru. Ide o väzby politické, ekonomické, diplomatické, právne, kultúrne, vojenské a iné. Dá sa povedať, že dnes vlastne neexistuje ani jeden druh spoločenského vzťahu, ktoré by nemohol byť vzťahom medzinárodným.
Pod pojmom medzinárodné vzťahy teda rozumieme celý súhrn medzinárodného diana, daný jednak zahranično-politickými aktivitami jednotlivých štátov, tak aj činnosťou medzinárodných a nadnárodných útvarov, inštitúcií, organizácií. Výsledkom je vytvorenie určitých regionálnych situácií, ale i celkovej svetovej konštelácie, ktorá má svoju logiku a samopohyb a pôsobí spätne na politické možnosti alebo vývoj jednotlivých štátov.
Z definície medzinárodných vzťahov vyplýva, že pojem systém medzinárodných vzťahov je chápaný v širokom zmysle, t. j. vzťahy medzi štátmi a skupinami štátov – medzištátne vzťahy, ale aj vzťahy neštátne – v pravom zmysle medzinárodné.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Medzinárodné vzťahy – Medzinárodná politika; J. Liďák; 2000 SOFA; Bratislava, Politológia pre ekonómov; J. Liďák, V. Koganová; 2000 SOFA; Bratislava, Základy politológie; R. Tóth a kol.; 1994 Slovenské pedagogické nakladateľstvo; Bratislava, Medzinárodné hospodárske vzťahy; Ľ. Lipková; 1997 Juga; Bratislava
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.