referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Európska únia
Dátum pridania: 08.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: koklik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 980
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 27.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 46m 10s
Pomalé čítanie: 69m 15s
 
Čo je to EURÓPSKA ÚNIA?

Európska únia je jedinečné zoskupenie 15 demokratických štátov Európy, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej politiky a vnútornej politiky členských štátov.

Európska únia je založená na európskych spoločenstvách, ktoré sú subjektami medzinárodného práva. Prvým spoločenstvom bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ – ESUO, ktoré bolo založené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v r. 1951. Táto zmluva bola podpísaná na obdobie 50 rokov, takže jej platnosť skončila v r.2002. Právne nástupníctvo Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ na základe Rozhodnutia Rady z 19. Júla 2002 prechádza na Európske spoločenstvo.
Protokol o finančných následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, ktorý bol prijatý na zasadnutí Európskej rady v Nice, ustanovuje, že všetky aktíva a pasíva ESUO sa prevádzajú na Európske spoločenstvo. Úlohou tohoto spoločenstva bolo koordinovať a postupne vytvoriť spoločný trh s výrobkami uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi člen. štátmi ESUO: Francúzsko, SRN, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko.

V r. 1957 tie isté štáty, ktoré založili uvedené spoločenstvo podpísali Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – EURATOM a Európske hospodárske spoločenstvo – EHS. Predmetom záujmu Európskeho spoločenstva pre atóm. Energiu bola jadrová energetika, podpora jadrov. výskumu, nadnárodná kontrola zaobchádzania so štiepnymi materiálmi, mierové využívanie jadrovej energie, ako aj jadrová bezpečnosť. EHS si kládlo za cieľ postupné zbližovanie hospodár. politík člen. štátov, ktoré by následne vytvorili spoločný trh. Názov Európska únia – EÚ vznikol v roku 1993. Spoločenstvo 15 štátov ako nástupníka Európskeho spoločenstva tak definovala Zmluva o Európskej únii, často označ. ako Maastrichtská zmluva. Bola podpísaná 7. februára 1992 dvanástimi člen. štátmi. Vstúpila do platnosti 1. novembra 1993 a pri tejto príležitosti sa názov Európske spoločenstvo zmenil na názov Európska únia. Súčasťou zmluvy je 17 Protokolov a 33 Deklarácií. Predmetná zmluva sa tak stala jednotným právnym rámcom pre 3 Európske spoločenstvá. V roku 1995 sa členskými štátmi EÚ stali Rakúsko, Švédsko a Fínsko. Členská základňa EÚ sa tak rozšírila na súčastných 15 členských štátov.

EÚ je aj spoločenstvom hodnôt – člen.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.eu.sk, školská literatúra
Súvisiace linky
Podobné referáty
Európska únia SOŠ 2.9798 379 slov
Európska únia SOŠ 2.9570 255 slov
Európska únia SOŠ 2.9672 302 slov
Európska únia SOŠ 2.9849 235 slov
Európska únia SOŠ 2.9329 960 slov
Európska únia SOŠ 2.9762 589 slov
Európska únia SOŠ 2.9553 1048 slov
Európska únia SOŠ 2.9683 3891 slov
Európska Únia SOŠ 2.9579 431 slov
Európska únia SOŠ 2.9398 1642 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.