referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Sobota, 22. januára 2022
Základy občianskeho procesného práva
Dátum pridania: 15.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: waldo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 670
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
1. Charakteristika občianskeho procesného práva a občianskeho procesu

Občianske právo procesné je odvetvie práva, ktoré predstavuje súhrn určitých právom upravených pravidiel správania sa, ktorých dodržiavanie je zabezpečené pomocou štátneho donútenia. Občianske právo procesné je teda súhrn právnych noriem, ktoré upravujú občiansky (civilný) proces.

Občiansky (civilný) proces definujeme ako postup súdu (výnimočne aj nesúdneho orgánu) a ostatných subjektov konania, predovšetkým jeho účastníkov, pri ktorom na základe ich procesných úkonov medzi nimi vznikajú procesnoprávne vzťahy zamerané na prejednanie a rozhodnutie vecí, ktoré sú zákonom zverené do právomoci orgánov výkonu súdnictva, t.j. súdom, a výnimočne aj nesúdnym orgánom. Základným prameňom civilného procesu je zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov

Civilný proces sa delí na: a) občianskosúdne základné konanie,
b) exekučné konanie,
c) konkurzné a vyrovnacie konanie,
d) rozhodcovské konanie.

Občiansky (civilný) proces je budovaný na určitých zásadách. Sú to ústavnoprocesné zásady a procesné zásady. Za najtypickejšie pre tento proces, najmä v porovnaní napr. s trestným procesom považujeme z procesných zásad dispozičnú zásadu a prejednaciu zásadu.
Dispozičná znamená, že o tom, či sa konanie začne alebo nezačne, zásadne rozhodujú účastníci. (Výnimku tvoria tzv. nesporové konania, z ktorých mnohé môže súd začať aj bez návrhu účastníkov, t.j. uplatní sa zásada oficiality a vyšetrovacia).
Podstata prejednacej zásady spočíva v tom, že procesná povinnosť tvrdiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci samej (povinnosť tvrdenia), ako aj procesná povinnosť navrhovať dôkazy na preukázanie týchto tvrdených skutočností je záležitosťou účastníkov konania.

2. Procesné subjekty

V občianskom súdnom konaní (procese) vystupujú procesné subjekty, ktoré sú oprávnené a povinné na procesné úkony ktorými ovplyvňujú priebeh konania.
Sú to tieto subjekty:
a) subjekty oprávnené na rozhodovanie; k týmto subjektom patrí súd, notár ako súdny komisár a napokon rozhodcovský orgán podľa zákona č. 244/2002 Z.z.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.