referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Súdy Slovenskej republiky
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demomusic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 396
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Súdy Slovenskej republiky- nezávislé a nestranné št.org., ktoré garantujú základné OP
a S
a) Všeobecné súdy
- rozhodujú vo veciach občiansko- , obchodno- a trestno-právnych,
preskúmávajú zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov
b) Vojenské súdy
c) Najvyšší súd Slovenskej Republiky
- rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch
- skúma zákonnosť rozhodnutí ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy
- stará sa o jednotný výklad zákonov pri rozhodovaní
- sú pre neho záväzné rozhodnutia ústavného súdu
Sudcovia
- sú viazaný zákonom, za určitých okolností medzinárodnou zmluvou
- môžu sa svojej funkcie vzdať alebo môžu byť odvolaný SNR ak boli odsúdení pre
úmyselný trest. čin.
alebo pre čin, ktorý nie je zlúčiteľný s výkonom ich funkcie
d) Ústavný súd Slovenskej republiky
- nezávislý súdny orgán, ktorý zabezpečuje súlad právneho poriadku
- pozbavuje účinnosti právny predpis, ktorý odporuje predpisu vyššej sily (6 mesačná
lehota)
- po skonč. všeobec.vol. do zákonodárnych zborov a org. územnej samosprávy pôsobí aj
ako vol. súd
-je oprávnený posudzovat činnost politických strán a hnutí
-rozhoduje o ochrane práv a slobôd právnických a fyzických osôb, pokiaľ táto nie je
zverená do
právomoci vseobecných úradov
-vykonávanie sudcovskej funkcie je nezlúciteľné s vykonávaním funkcii v ostatných
oblastiach
politického a hospodárskeho života

Forma Vlády podľa povahy vzťahov medzi hlavou štátu, zákonodárnym a výkonným
štátnym
Monarchie - panovník(dedične,doživotne) - má osobitné privilégiá, nie je
pol.zodpovedný
- regent (napr.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.