referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Prezident
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 641
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
- funkcia prezidenta S.R. patrí k výkonnej moci
Článok101 - hlavou SR je prez, volí ho NRSR tajným hlas. na 5 r, treba 3/5 väčšina
hlasov
Článok 102 - PREZIDENT:
a) Zástupca SR navonok, dojednáva, ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie
medz. zmluv, na
ktoré nie je potrebný súhlas NRSR, môže preniesť na vládu alebo na jej členov (so
súhlasom vlády)
b) Prijíma a poveruje vyslancov, c) Zvoláva ustanovujúcu schôdzu NRSR
d) Môže rozpustiť NRSR, ak 3x do 6. mesiacov po voľbách nedojde k schváleniu
program. vyhlásenia
vlády SR. Je povinný vypočuť stanovisko predsedu NRSR. Nové voľby vyhl.predseda
NRSR do 30 dní.
e) Podpisuje zákony
f) Vymenováva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády SR. Poveruje ich vedením
ministerstiev
a prijíma ich demisiu.Predsedu a ostat. členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených
v čl.115,116
Článok 115
Ak NRSR vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery Ak
prezident prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do
vymenovávania novej vlády
Článok 116
Ak NRSR vysloví nedôveru premierovi prezident ho odvolá, Ak prijme demisiu, určí
náhradu
g) Vymenováva a odvoláva vedúcich ústredných org. a vyšších štát. funkcionárov v
prípadoch, ktoré ustanovuje zákon, vymenúva profesorov a rektorov vysokých škôl,
gymnázií a povyšuje generálov
h) Prepožičiava vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán
i) Udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje,
aby sa trestné
konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo a zahládza tresty
j) Je hlavným veliteľom ozbrojených síl
k) Na návrh vlády SR vyhlási vojnový stav a na základe rozhodnutia NRSR vypovedáva
vojnu, ak je SR napadnutá alebo ak tá vyplýva zo záväzkov z medzinár. zmluv o spoloč. obrane proti napadnutiu
l) Vyhlasuie výnimočný stav na základe ústavného zákona
m) Vyhlasuje referendum
n) Môže vrátiť NRSR ústavný zákon a zákon s pripomienkou a to v lehote do 15 dní po
schválení
o) Podáva NRSR správy o stave SR a závažných politic. otáz., predkladá jej návrhy
zák.a iných opatr.
p) Má právo byť prítomný na schôdzach NRSR
r) Má právo byť prítomný na schôdz. vlády, predsedať jej a vyžadovať si od nej alebo
od jej čl. správy
Článok 103
1) Za prezidenta môže byť zvolený každý občan SR, ktorý má právo voliť, a ktorý
dosiahol vek 35 r.
2) Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v 2.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.