referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Utorok, 20. októbra 2020
Ústava Slovenskej republiky
Dátum pridania: 07.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 136
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Hovorí o voľbách poslancov do NR SR, ktoré musia byť všeobecné, rovné, priame s tajným hlasovaním. Pojednáva aj o tom, kto môže byť zvolený na post poslanca, o jeho nezlučiteľnosti funkcie, o jeho imunite, o tom, kto môže podať návrh zákona, o hlasovaní v NR SR, o pôsobnosti NR SR, jej predsedu, podpredsedov a jednotlivých výborov.
Druhý oddiel sa týka referenda. Referendum slúži ako potvrdenie ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku alebo o vystúpení z neho. Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných otázkach verejného záujmu. Tento oddiel poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa predmetu referenda, čo nemôžu byť dane, odvody, štátny rozpočet a základné práva a slobody, kto môže referendum vyhlásiť (prezident SR), za akých podmienok (ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov alebo ak sa na tom uznesie NR SR), v akom období, kedy je platné (ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov) a kedy môže byť výsledok referenda zmenený alebo zrušený Národnou radou SR (po troch rokoch od jeho účinnosti).

· Šiesta hlava
Šiesta hlava Ústavy SR poskytuje informácie o výkonnej moci. Tvoria ju dva oddiely.
Prvý oddiel hovorí o prezidentovi ako o hlave štátu, o tom, kto môže kandidovať (každý občan SR ,voliteľný do NR SR, ktorí dosiahol vek 40 rokov), byť zvolený za prezidenta (musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov), aká je dĺžka jeho volebného obdobia (5 rokov) a jeho pôsobnosti (zastupuje SR navonok, ratifikuje medzinárodné zmluvy, podpisuje zákony, je hlavný veliteľ ozbrojených síl, vyhlasuje vojnu, zmierňuje a odpúšťa tresty, ...). Takisto ako poslanci aj prezident je chránený imunitou a možno ho stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo vlastizradu. Druhý oddiel pojednáva o vláde SR. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov, ktorých menuje prezident SR. Za výkon svojej funkcie je zodpovedná NR SR. Tento oddiel hovorí aj o rozhodovacích právomociach vo vláde. Ústava umožňuje vláde aby kedykoľvek požiadala NR SR o vyslovenie dôvery. Ak jej bude vyslovená nedôvera, prezident vládu odvolá. Jednotliví členovia vlády môžu podať demisiu prezidentovi SR. Ak však demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Vláda má právo udeľovať amnestiu ale iba vo veciach priestupkov.

· Siedma hlava
Týka sa súdnej moci. Aj táto hlava pozostáva z dvoch oddielov. Do prvého oddielu patrí Ústavný súd SR. Je to nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ústava SR
Podobné referáty
Ústava Slovenskej republiky SOŠ 2.9535 1465 slov
Ústava Slovenskej republiky GYM 2.9449 17834 slov
Ústava Slovenskej republiky GYM 2.9765 5407 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.