referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Termíny z Náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 12.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jozefr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 611
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

Amnesty International (Medzinárodná organizácia pre amnestiu) - medzinárodná organizácia na oslobodenie (udelenie amnestie) politických väzňov a väzňov odsúdených za ich presvedčenie. Založená bola v roku 1961 v Londýne. Východiskom a kritériom jej činnosti je Všeobecná deklarácia ľudských práv, ako aj ostatné dokumenty OSN o ľudských právach. Usiluje sa však o oslobodenie iba tých politických väzňov, ktorí nepoužívajú a nepropagujú násilie a sú perzekvovaný za svoje politické zmýšľanie, náboženské presvedčenie, rasu, farbu pleti, jazyk, národný či sociálny pôvod. Keďže Amnesty International nemá právnu moc, vynakladá úsilie, aby sa všetky takéto prípady stali predmetom spravodlivého a riadneho súdneho konania. Jej autorita vyplýva aj zo starostlivej dokumentácie a zverejňovania prípadov zneužívania ľudských práv. Veľký vplyv si zachováva najmä preto, že je nezávislá od vlád. Často sa však obracia o radu na medzinárodné vládne organizácie. Vo vyše 150 krajinách má svojich spolupracovníkov. Jej sekretariát so sídlom v Londýne zbiera a analyzuje informácie o perzekvovaných osobách. Zároveň im poskytuje právnu, lekársku a inú pomoc. Od roku 1977 je Amnesty International nositeľkou Nobelovej ceny.

- Vysvetlite pojmy neutralita, rasizmus.

Neutralita - medzinárodný štatút, ktorý od neutrálnych štátov v čase mieru vyžaduje neúčasť vo vojenských blokoch, prípadne v iných medzinárodných zoskupeniach a v čase vojny nezúčastnenosť na vojenských konfliktoch, ako aj postoj nestrannosti pri konfliktoch kdekoľvek na svete. Tomuto štatútu prispôsobuje neutrálny štát i vojenských rozpočet a stav ozbrojených síl (redukcia). Neutrálne štáty nie sú schopné sa vojensky ubrániť v prípade agresie, preto je dôležité, aby svet uznal ich neutralitu, čo ich zaväzuje k adekvátnemu internacionálnemu správaniu. Štatút neutrality najdlhšie realizuje Švajčiarsko (začiatok 19.storočia), Rakúsko od roku 1955.
Rasizmus - teória a prax, ktorá nevedecky zveličuje význam rasových odlišností v dejinnom a kultúrnom vývoji ľudskej spoločnosti. Usiluje sa zdôvodniť nerovnocennosť ľudských rás. Teoretikom rasizmu bol francúzsky spisovateľ Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). Svoje názory v zhrnul v práci Rozprava o nerovnosti ľudských rás. Medzinárodným dňom za odstránenie rasovej diskriminácie je 21.marec.

- Čo znamená pojem polyteizmus? Kto je Artemis, Hermes, Jánus, Apolón?

Polyteizmus - neoddeliteľnú súčasť spoločnosti starovekého Grécka a Ríma. Je to viera v mnohých bohov. Starovekí Gréci verili, že bohovia žijú na posvätnom Olympe a každý má svoju sféru vplyvu.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Termíny z náuky o spoločnosti SOŠ 2.9704 3484 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.