referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Metodológia
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: christian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 852
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
Metodológia vedy: môžeme ju vyjadriť:
A, priamo- na toto vymedzenie používame predovšetkým definičný výrok o povahe metodológie vedy. B, nepriamo- –//– enomeráciu základných problémov or otázok, ktorými sa táto konkrétna veda má zaoberať or ich bude riešiť. Metodologické problémy sa u nás a v zahraničí reflektujú prinajmenšom na 5 rovinách.
1, je to najužšie chápanie. Tento prístup redukuje metodologické vedy na metodológiu empirického výskumu or dokonca na metodiku jeho realizačnej fázy, takže metodológia vedy je zužovaná iba na teóriu metód získavania empirických dát. Takýto prístup volí napr. Kerlinger.
2, ide o pomerne úzke chápanie. Toto chápanie rozširuje pojem výskumu o jeho metodológiu a o neempirické skúmanie ja u (napr. Ničkovič , Danilov, Boldyrev , Skalkova). 3, stredná, porovnávacia kategória chápaní a predstavitelia zahrňujú ju do svojich koncepcií metodologického výskumu ale aj metod. exp. vývoja.
V ich prístupoch vidieť dialektickú spätosť vedy, technológie a techniky (Štefan Švec). Druhy výskumu:
A, základný výskum: - voľný (čistý)- na ide o výskum, kt. je zameraný na komplexnejšie bádanie neviaže sa určitý (praktický) účel. Plnšie poznanie javov na objavovanie nových oblastí - - orientovaný – 1, odborovo centrický
- 2, profilový
1, sústreďuje sa na nejakú tému, kt. je vo všeobecnosti spojená s javom širokého rozsahu táto téma je orientovaná na dobre definovaný špec. cieľ. 2, ten sa zameriava na zvýšenú precíznosť vedeckého poznania v istom čiastkovom odbore a to najmä zberaním a systematizovaním podstatných empirických dát prostredníctvom pozorovania, meraním a inými exaktnými postupmi. B, aplikovaný výskum: určitý výskum kt. sa realizuje v snahe získať isté praktické, špecifické informácie o istej oblasti sociálnej reality. Často krát s sním stretávame v oblasti priemyslu, školstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva.
C,, pokusný vývoj- je to proces systematického využívania výsledkov aplikovaného výskumu ale aj iných zdrojov poznania na tvorbu a uplatnenie nových materiálov, techník, metodík a systémov.
4, relatívne širšie chápanie metodológie vied: - také koncepcie vedy, kt.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Filkorn.V.: Úvod do metodológie vied. Bratislava 1960, Švec, Š. et al.: Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno - scientistické a kvalitatívno - humanistické prítupy. Bratislava: IRIS 1998
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.