referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Ombudsman
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: christian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 821
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

1992 mimovládna organizácia Slovenský helsinský výbor oslovila poslancov SNR a ministrov spravodlivosti SR listom, vyzývajúcim, aby sa pri tvorbe základného zákona štátu pamätalo aj na potrebu zriadiť inštitút ombudsmana. Až vláda Mikuláša Dzurindu, jeho kabinet si dal záväzok vypracovať úpravu inštitútu ombudsmanského typu, vložiac ju do svojho programového vyhlásenia za 03. novembra 1998. 23. februára 2001 schválená novela Ústavy a v rámci nej osobitný článok, ktorým bol s účinnosťou od 1. januára 2002 zriadený inštitút verejného ochrancu práv v Ústave SR. (ôsma hlava, druhý oddiel – verejný ochranca práv)

Podľa výsledného znenia je teda v zmysle článku 151, odstavca 1 Ústavy Verejný ochranca práv nezávislým orgánom, ktorý sa v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo s princípmi demokratického štátu.

Verejným ochrancom sa môže stať iba osoba, ktorú navrhne najmenej 15 poslancov NR SR a ktorá zároveň nie je členom politickej strany, v deň voľby dosiahla vek 35 rokov a je voliteľná do parlamentu. Funkčné obdobie je päťročné.

Rozsah pôsobnosti ombudsmana:

Ochranca je oprávnený prešetrovať podnety, ktoré poukazujú na porušenie základných práv a slobôd fyzických osôb alebo právnických osôb konaním, rozhodnutím alebo nečinnosťou orgánov správy.

Ochranca práv je oprávnený z vlastnej iniciatívy prešetrovať súlad postupov a konaní orgánov verejnej správy s právnym poriadkom SR a s princípmi demokratického právneho a štátu, ak sa domnieva, že boli porušené základné práva a slobody fyzických alebo právnických osôb.

Spôsob činnosti ochrancu:

Pri ochrane práv a slobôd fyzických a právnických osôb ochranca:

1, Prešetruje postup orgánov verejnej správy.

2. Podáva upozornenia orgánom verejnej správy na nesúlad ich konania, rozhodnutia alebo nečinnosti s právnym poriadkom SR alebo s princípmi demokratického a právneho štátu spolu s odporúčaniami na urobenie nápravy.

3. Podáva návrh na začatie správneho konania alebo vstupuje do začatého správneho konania.
4. Orgánom verejnej správy a NR SR podáva podnety na zmenu všeobecne upravujúcich vnútorné pomery orgánov, ktorý ich vydal.

5.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zriadenie inštitútu ombudsmana a jeho postavenie v systéme Slovenskej Republiky (zborník príspevkov z konferencie Častá – Papiernička, 28. – 29. máj 2001) Bratislava/Pezinok 2002, Kancelária verejného ochrancu práv, 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.