referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Ombudsman
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: christian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 821
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Z histórie vývoja inštitútu verejného ochrancu práv
(ombudsmana)

Výraz ,,ombudsman“ je švédskeho pôvodu. Funkciu ombudsmana zriadil švédsky kráľ Karol XII. Zárodkom tohto pojmu je stredoveké slovo ,,umbup“ (moc, autorita), ktoré pravdepodobne pochádza z islandčiny. ,,Ombud“ označuje osobu, ktorá koná v záujme iných. Inštitút ombudsmana bol prvýkrát zakotvený vo švédskej ústave roku 1809. Inštitút ombudsmana od počiatku jeho existencie sa chápe ako ústavný orgán, vykonávajúci kontrolu nad činnosťou exekutívy a ďalších orgánov. Súčasne sa chápe ako aj úrad na ochranu právomocí orgánov štátnej správy a samosprávy.

Až do polovice 20. storočia príklad Švédska nasledovalo len Fínsko, ktoré tento inštitút zriadilo roku 1919. Od 50. rokov sa pridávalo čoraz viac krajín a úplný vrchol nastal v 90. rokoch po páde totalitných režimov. Výsledkom tohto procesu je v súčasnosti preniknutie inštitútu ombudsmana do právnych systémov krajín takmer celého sveta. Inštitút ombudsmana je zriadený takmer v 70 štátoch sveta. Inštitúcia ombudsmana teda pôsobí v rozdielnych prostrediach s rozdielnou právnou kultúrou, a tým rozdielnymi prístupmi k tomuto inštitútu.

Všeobecne o ombudsmanovi

Všeobecne možno povedať, že ombudsman je osobnosť, ktorú štát poveril ochranou práv občanov. Väčšinou sa právomoc ombudsmana vzťahuje na oblasť výkonu štátnej správy, ale táto právomoc je v rôznych krajinár rôzna. Verejný ochranca práv nemá donucovaciu moc, stojí mimo štátnych mocí a pôsobí silou svojej autority.
Inštitút ombudsmana v demokratickej spoločnosti je miestom, kde občania môžu v odôvodnených prípadoch vyjadriť svoj nesúhlas alebo problémy pri styku najmä s orgánmi verejnej správy. Je predovšetkým inštitucionálnym hovorcom občanov vo vzťahu k štátnym orgánom. Plní tiež funkciu sociálno – psychologickú. Funkcia ombudsmana je osvedčená inštitúcia na tlmenie konfliktov medzi občanmi a štátom.
Všeobecne ho možno charakterizovať takto: vždy pomáha občanovi v styku so správou, pôsobí na a správnosť a korektnosť administratívneho konania, je činný na základe sťažnosti, alebo na základe vlastnej iniciatívy, na plnenie svojich úloh má veľmi rozsiahle práva na informácie, čiže štátne orgány sú povinné mu poskytovať informácie. Zriadenie inštitútu ombudsmana v SR

Pri príležitosti pripravovania Ústavy SR v lete r.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zriadenie inštitútu ombudsmana a jeho postavenie v systéme Slovenskej Republiky (zborník príspevkov z konferencie Častá – Papiernička, 28. – 29. máj 2001) Bratislava/Pezinok 2002, Kancelária verejného ochrancu práv, 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.