referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Utorok, 2. marca 2021
Životné poistenie osôb
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 820
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Toto poistenie môže byť vhodnou alternatívou k bankovým vkladom, investovaniu do podielových fondov a iným druhom sporenia.

Výhody produkt
- bezpečnosť vložených finančných prostriedkov
- prispôsobiteľnosť poistnej ochrany Vašej aktuálnej finančnej a životnej situácii
- voľnosť pri nakladaní s peniazmi - nemusíte pravidelne vkladať a v naliehavých prípadoch môžete mať peniaze k dispozícii
- zhodnotenie vložených finančných prostriedkov
- podiely na zisku sa priznávajú počas celej doby trvania poistenia
Pre ktoré riziká je produkt určený?
Tento produkt Vám poskytne poistnú ochranu pre prípady:
- smrti
- úrazu
- dožitia
Je možné produkt kombinovať?
V rámci poistenia KONTO KAPITÁL určeného pre dospelé osoby je možné dojednať tieto druhy poistenia:
• poistenie pre prípad dožitia
• poistenie pre prípad smrti
• poistenie pre prípad úrazu
Vstupný vek
Vstupný vek pre dojednanie poistenia musí byť minimálne 15 rokov, maximálne 70 rokov. Poistná doba
Poistenie sa dojednáva v závislosti od vstupného veku do veku 65 alebo 75 rokov.
Nároky z poistenia
Nároky z poistenia sú stanovené zvlášť pre každý druh poistenia, s rozlíšením nárokov pre dožitie poisteného a nárokov pri smrti poisteného. V priebehu trvania poistenia je možné nároky meniť zaplatením ďalšieho poistného, výberom časti poistného alebo presunom poistného medzi dojednanými druhmi poistenia. KOMBINOVANÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
- kapitálové životné poistenie s výplatou častí poistnej sumy počas poistenia
Obsah a podmienky poistenia

Ak sa poistený dožije počas doby poistenia stanovených termínov priebežných výplat pre prípad dožitia, poisťovňa mu vyplatí nasledujúce poistné plnenia:

a/ pre poistnú dobu 15 rokov:
pri dožití 10. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 15. výročia zmluvy (konca trvania poistenia) – 70 % z dojednanej poistnej sumy spolu s podielom na zisku z poistenia.

b/ pre poistnú dobu 20 rokov:
pri dožití 10. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 15. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 20. výročia zmluvy (konca trvania poistenia) – 40 % z dojednanej poistnej sumy spolu s podielom na zisku z poistenia.

c/ pre poistnú dobu 25 rokov:
pri dožití 10. výročia zmluvy – 20 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 15. výročia zmluvy – 20 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 20. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 25. výročia zmluvy konca trvania poistenia) – 30 % z dojednanej poistnej sumy spolu s podielom na zisku z poistenia.

Ak zomrie poistený v dobe trvania poistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe (osobám) dojednanú poistnú sumu zníženú o dovtedy vyplatené poistné plnenia z dôvodu dožitia sa poisteného výročí zmluvy, pri ktorých sa vyplácalo poistné plnenie, a zvýšenú o podiel na zisku z poistenia. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 18 do 50 rokov, max. do 65. roku. Poistenie sa dojednáva na dobu 15, 20 alebo 25 rokov. Minimálna dojednaná poistná suma je 100 000 Sk a poistné možno platiť v ročných, polročných, štvrťročných alebo mesačných splátkach. Výhody poistenia
- priebežná výplata poistnej sumy
- poistná suma Vám bude vyplatená v troch častiach, môžete skôr disponovať so svojimi peniazmi
- zabezpečenie úveru
Toto životné poistenie je možné spojiť spolu s hypotekárnym úverom HVB Banky. V tom prípade priebežné vyplácanie poistných súm slúži na splatenie časti úveru.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.