referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Životné poistenie osôb
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 820
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Možnosť pripoistenia
Zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach možno znásobiť uzatvorením pripoistení, ktoré si môžete ľubovoľne vybrať a variabilne kombinovať. Ide o pripoistenia:
• Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej invalidity
• Úrazové pripoistenie pre prípad smrti
• Úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov
• Úrazové pripoistenie na čas nevyhnutného liečenia
• Pripoistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici
Poistná suma 500 000 Sk bude klientovi vyplatená formou troch splátok. Pri dožití 10. výročia zmluvy 150 000 Sk, 15. výročia 150 000 Sk a zvyšok 200 000 Sk aj s podielmi na zisku z poistenia pri dožití 20. výročia zmluvy.


DÔCHODKOVÉ POISTENIE GRADUS
- poistenie pre udržanie životnej úrovne v dôchodkovom veku
Obsah a podmienky poistenia
V rámci tohto poistenia má klient možnosť dojednať si tieto druhy dôchodkov:
Základný dôchodok - má povahu starobného dôchodku, ktorý bude poistenému od dojednania začiatku výplaty dôchodku doživotne mesačne vyplácaný. Invalidný dôchodok - sa poistenému bude vyplácať počas trvania plnej invalidity, najskôr však po dvojročnej čakacej lehote. Podmienka dvoch rokov sa nevyžaduje v prípade invalidity následkom úrazu. Výplata invalidného dôchodku môže trvať najdlhšie do začiatku výplaty základného dôchodku. Pozostalostný dôchodok - vypláca sa pozostalým, t.j. oprávnenej osobe alebo osobám, v prípade smrti poisteného v dobe platenia poistenia i v dobe výplaty základného alebo invalidného dôchodku, a to po dobu 5 alebo 10 rokov, podľa dojednania v poistnej zmluve. V prípade smrti poisteného v priebehu prvých dvoch rokov poistenia sa nevyplatí pozostalostný dôchodok, ale vráti sa celé zaplatené poistné za dojednané dôchodky. Namiesto pozostalostného dôchodku možno dojednať základný dôchodok s vrátením poistného v prípade smrti poistenej osoby pred začiatkom výplaty základného dôchodku. Poistenie možno uzatvoriť od 18 do 63 rokov. Poistený má možnosť pred prvou výplatou základného dôchodku požiadať o jednorazové vyplatenie alebo požiadať o skrátenie doby výplaty dôchodku na určitý počet rokov, pričom sa adekvátne zvýši pôvodne dojednaná výška mesačného dôchodku. Výhody poistenia
- poistenie bez platenia poistného - nárok na oslobodenie od platenia poistného vzniká pri plnej invalidite poisteného, v prípade invalidity následkom choroby však najskôr po dvoch rokoch od uzatvorenia poistnej zmluvy, poisťovňa preberá na seba záväzok platiť ďalej poistné. Nároky z poistenia pritom zostávajú nezmenené. Ak je dojednaný aj invalidný dôchodok, dochádza k jeho pravidelnej mesačnej výplate.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.