referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Servác
Štvrtok, 13. mája 2021
Životné poistenie osôb
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 820
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

- úrazové pripoistenie - zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach je možné znásobiť dojednaním pripoistenia smrti úrazom, trvalých následkov úrazu, času nevyhnutného liečenia úrazu a denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu. Výhodná a bezpečná investícia
Dôchodkové poistenie je výhodnou a bezpečnou investíciou do budúcnosti. Svojím obsahom sa výrazne odlišuje od bežného sporenia a to najmä uvedenými výhodami. Finančné prostriedky vložené klientom do poistenia sú zhodnocované bezpečnými investičnými aktivitami poisťovne počas celej doby poistenia. Preto súčasťou výplaty dôchodku bude okrem dojednanej garantovanej čiastky aj výplata zisku z poistenia. GARANT KAPITÁL
- poistenie pre prípad dožitia s vrátením poistného v prípade smrti
Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby, Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe plnenie zodpovedajúce sume skutočne zaplateného poistného. Poistenie môžete uzatvoriť na dobu platenia poistného najmenej 10 a najviac 50 rokov alebo do veku 75 rokov, pričom najnižší vstupný vek poisteného sú 2 mesiace, poistníka 15 rokov a najvyšší vstupný vek poisteného 65 rokov. PERMANENT, KRÉDO, SPECTRUM

- životné poistenia pre prípad smrti
PERMANENT
- trvalé poistenie pre prípad smrti
Obsah poistenia
Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby, t.j. veku 85 rokov, Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku poistného (ziskom z poistenia). V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu spolu s podielmi na prebytku poistného. Poistenie môžete uzatvoriť na dobu platenia poistného 5,10,15,20 rokov alebo do veku 55,60,65 rokov. Po skončení doby platenia poistenie pokračuje ďalej bez platenia poistného až do zániku poistenia. Výhody poistenia
• finančné zabezpečenie pozostalých v prípade smrti poisteného aj v neskoršom veku,
• platenie poistného iba počas produktívneho veku, pričom poistenie pokračuje až do 85.roku veku,
• oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite poisteného, pričom nároky z poistenia zostávajú nezmenené,
• zhodnocovanie vložených finančných prostriedkov. KRÉDO
- dočasné poistenie pre prípad smrti
Obsah poistenia
V prípade Vášho predčasného úmrtia počas dohodnutej doby zabezpečíte pozostalých vyplatením poistnej sumy. Poistenie môžete dojednať na dobu 1 - 40 rokov, max. do 75. roku života poisteného.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.