referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Piatok, 23. apríla 2021
Životné poistenie osôb
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 820
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Preto súčasťou výplaty pri dožití dohodnutej doby poistenia alebo pri úmrtí bude okrem dojednanej garantovanej čiastky navyše aj výplata zisku z poistenia. POISTENIE PRE DETI A MLÁDEŽ

VENOVÉ POISTENIE
- životné poistenie pre deti a mládež: zabezpečenie financií k štartu do života
Obsah a podmienky poistenia
Prostredníctvom poistného programu sa už od narodenia dieťaťa utvára kapitál, ktorý bude významným finančným príspevkom do začínajúceho sa manželstva, alebo mu pomôže pri osamostatnení sa. Navyše Vašim deťom poskytujeme kompletnú poistnú ochranu. Poistenie v prospech dieťaťa môže uzavrieť rodič alebo iná osoba vo veku od 18 do 60 rokov. Vstupný vek poisteného dieťaťa je od 0 do 15 rokov. Platenie poistného do 18. roku dieťaťa možno dohodnúť v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach alebo jednorazovo za celú dobu poistenia. Výplata poistnej sumy sa uskutoční v deň sobáša dieťaťa alebo po dovŕšení 25-tich rokov dieťaťa. Výhody poistenia
Oslobodenie od platenia poistného:
• pri predčasnom úmrtí alebo invalidite rodiča, resp. inej osoby, ktorá poistenie uzatvorila, preberá na seba záväzok platiť poistné poisťovňa, pričom v prípade sobáša alebo pri dovŕšení 25. roku dieťaťa poisťovňa v plnej výške vyplatí dohodnutú poistnú sumu zhodnotenú o podiel na zisku z poistenia. Úrazové pripoistenie dieťaťa:
• zabezpečenie dieťaťa pri neočakávaných udalostiach možno rozšíriť dohodnutím pripoistení do jeho 18. roku:
• trvalé následky úrazu,
• čas nevyhnutného liečenia úrazu,
• invalidita následkom úrazu. ŠTIPENDIJNÉ POISTENIE
- zabezpečenie finančných prostriedkov pre stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium
Obsah a podmienky poistenia
Prostredníctvom tohto poisťovacieho programu sa už od útleho veku dieťaťa vytvára kapitál potrebný na výplatu štipendia počas jeho štúdia. Výplatu štipendia možno dojednať na obdobie stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia. Poistenie v prospech dieťaťa môže uzavrieť rodič alebo iná osoba vo veku od 18 do 60 rokov. Ak rodič uzatvorí poistenie pre stredoškolské štúdium, platí poistné do 14 rokov veku dieťaťa. Po dosiahnutí tohto veku bude mesačne poistené dieťa dostávať finančnú čiastku - štipendium - počas štyroch rokov, ktorú bude môcť použiť na pokrytie študijných výdavkov. Ak sa rodič rozhodne pre poistenie s výplatou štipendia počas vysokoškolského štúdia dieťaťa, platí poistné do 18 rokov veku dieťaťa a poisťovňa následne počas piatich rokov vypláca mesačné štipendium. Výplata štipendia počas dojednanej doby nie je podmienená štúdiom dieťaťa.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.