referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hermína
Štvrtok, 6. mája 2021
Životné poistenie osôb
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 820
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Aj keď dieťa neštuduje alebo štúdium predčasne ukončí, je možnosť i naďalej pokračovať v poistení a dostávať rentu. Ďalšou možnosťou je predčasné ukončenie poistenia s jednorazovou výplatou hodnoty poistky. Ak rodič vo finančných otázkach dôveruje svojmu synovi alebo dcére, môže rozhodnúť o priamej výplate štipendia dieťaťu po dovŕšení jeho 18 rokov. Výhody poistenia
• odklad výplaty štipendia - ak sa dieťa na školu nedostane, výplatu štipendia je možné odložiť do prijatia na školu, a to až o 5 rokov, pričom sa jeho výška primerane zvýši. Odkladom výplaty je takisto možné presunúť výplatu štipendia pôvodne dojednaného pre stredoškolské štúdium na obdobie vysokoškolského. • úrazové pripoistenie dieťaťa - zabezpečenie dieťaťa pri neočakávaných udalostiach je možné rozšíriť dojednaním pripoistenia úrazu a invalidity. Pripoistenie sa vzťahuje na dobu platenia poistného, dobu odkladu aj dobu výplaty štipendia. • oslobodenie od platenia poistného a dvojnásobné štipendium - pri predčasnom úmrtí alebo invalidite poisteného rodiča preberá na seba záväzok platiť poistné poisťovňa. Naviac, v prípade úmrtia rodiča, bude dieťa dostávať štipendium v dvojnásobnej výške. Výhodná a bezpečná investícia
Štipendijné poistenie je výhodnou a bezpečnou investíciou do budúcnosti. Svojím obsahom sa výrazne odlišuje od bežného sporenia. Jeho výhody sú najmä v ochrane rodiča a dieťaťa proti rizikám, ktoré môžu ohroziť zabezpečenie jeho vzdelania. Finančné prostriedky vložené klientom do poistenia sú zhodnocované bezpečnými investičnými aktivitami poisťovne počas celej doby poistenia. Preto súčasťou výplaty štipendia bude okrem dojednanej garantovanej čiastky navyše aj výplata zisku z poistenia. POISTENIE PRE MLADÝCH A ZAČÍNAJÚCE RODINY
ĽAHKÁ BUDÚCNOSŤ
- poistenie jednej osoby pre prípad smrti alebo dožitia so zníženým poistným počas prvých piatich rokov s prémiami. Obsah a podmienky poistenia:
Poistenie jednej osoby pre prípad smrti alebo dožitia s polovičným poistným počas prvých piatich rokov s prémiami. Pri dožití konca poistenia Vám poisťovňa na základe Vášho rozhodnutia vyplatí dohodnutú poistnú sumu, alebo Vám začne vyplácať mesačný dôchodok. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielmi na zisku z poistenia oprávnenej osobe, ktorú môžete určiť pri uzatváraní poistenia. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 15 do 35 rokov a môže byť dohodnuté do určitého veku (50, 55, 60 a 65 rokov) alebo na dobu určitého počtu rokov (10, 15, 20 a 25 rokov).
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.