referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Životné poistenie osôb
Dátum pridania: 02.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slimacik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 820
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Životné poistenie

VARIANT KAPITÁL
- variabilné kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
Obsah a podmienky poistenia
Pri dožití konca dohodnutej poistnej doby Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s podielom na zisku z poistenia. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na zisku z poistenia oprávnenej osobe, ktorú môžete určiť pri uzatváraní poistenia. Poistné sumy pre prípad dožitia a úmrtia môžu byť dohodnuté v rôznej výške. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 15 do 65 rokov. Poistný program VARIANT KAPITÁL je veľmi variabilný, čo naznačuje aj jeho názov, preto Vám umožní na základe Vašich možností a Vášho rozhodnutia optimálne si vybrať výšku dohodnutých poistných súm na dožitie a úmrtie, vybrať si zo širokej ponuky pripoistení, určiť si optimálnu dĺžku poistenia od 5 do 40 rokov a spôsob platenia poistného v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Výhody poistenia
Oslobodenie od platenia poistného Pri plnej invalidite poisteného poisťovňa preberá na seba záväzok ďalej platiť poistné. Pritom v prípade dožitia alebo úmrtia Vám poisťovňa v plnej výške vyplatí poistnú sumu zhodnotenú o podiel na zisku z poistenia. Možnosť pripoistenia Zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach možno znásobiť uzatvorením pripoistení, ktoré si môžete ľubovoľne vybrať a variabilne kombinovať. Ide o pripoistenia:
• smrti úrazom,
• trvalých následkov úrazu,
• času nevyhnutného liečenia úrazu,
• invalidity následkom choroby alebo úrazu s výplatou poistnej sumy alebo invalidného dôchodku,
• denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu
KONTO KAPITÁL
- kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia za návratné jednorazové poistné
Obsah a podmienky poistenia
V prípade poistnej udalosti vyplatí naša poisťovňa poistné plnenie zodpovedajúce dojednanej poistnej sume a vráti jednorazové zaplatené poistné, navyše vyplatí podiel na zisku z poistenia. Poistenie KONTO KAPITÁL je vysoko variabilný produkt, keď v závislosti na finančnej situácii či potrebnej poistnej ochrane je možné v priebehu poistenia rozsah krytia meniť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.