Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dospievanie

Dospievanie

Dospievanie, prechodné obdobie medzi detstvom a dospelosťou, je obdobím najväčších konfliktov s rodičmi i ostatnými ľuďmi reprezentujúcimi autoritu. Príčina je čiastočne fyziologická, pretože dieťa v dôsledku hormonálnej činnosti prežíva nové, často veľmi zmätené pocity. Okrem toho sa pridružujú sociálne a psychické faktory, ku ktorým patrí potreba dieťaťa vybudovať si praktickú aj citovú nezávislosť od svojich rodičov. Veľmi málo rodín sa v tomto období vyhne argumentáciám a nepochopeniu – najmä čo sa týka oblečenia, spôsobu reči či celkového správania dospievajúcich. Ak vtedy rodičia dokážu byť dostatočne prispôsobiví, pričom si udržia aj svoj vplyv, čo sa týka rodinných zásad, potom sa rodinné vzťahy natrvalo upevnia. Problémové správanie väčšiny dospievajúcich možno úspešne „vyliečiť“ len v rodine.

Fajčenie, alkohol a drogy

Väčšina dospievajúcich chce aspoň raz vyskúšať fajčenie cigariet a veľa z nich experimentuje aj s umelými povzbudzovadlami, ako sú napr. alkohol, drogy (vrátane trankvilizérov a heroínu) či výpary prchavých látok (lepidlá alebo čistiace prostriedky). O tom, či sa z týchto experimentov vyvinie zdravotné riziko pre dieťa, rozhoduje veľa faktorov. Jedným z nich je príklad, ktorý dieťaťu dávate sami, ak fajčíte a pravidelne konzumujete alkohol. Ďalším stimulátorom je príklad kamarátov a napokon aj jeho vlastné citové problémy ho môžu priviesť k tomu, že hľadá únik v alkohole a drogách.
Fajčenie cigariet
Aj keď fajčenie počas krátkeho obdobia nepoškodí zdravie vášho dieťaťa, je jedným z najvážnejších rizikových faktorov pre zdravie v dospelom veku. Pretože základ tohto zlozvyku sa najľahšie vytvára v puberte, musia rodičia vyvinúť všetko úsilie na to, aby fajčenie deťom znechutili jednak svojím vlastným príkladom a jednak trpezlivým a častým vysvetľovaním škodlivosti fajčenia už do detstva.
Alkohol
Alkohol je pre mladých ľudí nebezpečný, či už jedno „opitie sa“, t. j. požitie veľkého množstva alkoholu naraz, alebo jeho pravidelná konzumácia. Ak ako rodičia aj sami pijete, je vaše dohováranie dieťaťu v tomto smere absolútne neúčinné. Môžete ho však poučiť, aby alkohol užívalo rozumne, s obmedzením na osobitné príležitosti. Nadmerné pitie alkoholu musíte pred svojím synom či dcérou jasne a kategoricky odsúdiť.
Drogy a rozpúšťadlá
Tento problém najviac znepokojuje rodičov. Poučte vaše dieťa o všetkých nebezpečenstvách užívania drog ešte skôr, ako sa uňho prejaví pokušenie tieto látky vyskúšať.

Dieťa určite prijme rady podložené odbornými informáciami s oveľa väčším rešpektom ako vaše reakcie odôvodnené inštinktívnym strachom. Ak sa dieťa môže o tomto probléme s vami voľne a otvorene porozprávať, získa k vám dôveru, ktorá mu pomôže prekonať prípadné nahováranie priateľov. Ale ak predsa tušíte, prípadne máte obavy, že dieťa niektorú z drog užíva, poraďte sa so svojím lekárom.

Rebelantstvo

Je normálnym prejavom vývinu dospievajúcich na nezávislé osobnosti. Rodičia musia pochopiť, že od dospievajúceho dieťaťa nemôžu v určitých situáciách očakávať takú istú poslušnosť ako od mladšieho dieťaťa. Pomôžte si sami: Tým, že na určitých pravidlách správania budete bezpodmienečne trvať, predĺžite a prehĺbite trvanie konfliktov. Preto sa usilujte počet zásadných pravidiel obmedziť len na také, ktoré chránia zdravie a bezpečnosť dieťaťa, ako aj pokojný život ostatných členov rodiny. Ak je to možné, dovoľte vašej dcére či synovi urobiť vlastné rozhodnutia a vziať aj zodpovednosť za činy, ktoré ovplyvňujú jej či jeho život. pomôže to zredukovať konflikty a umožní budovať nezávislosť jeho osobnosti.

Strach

Strach z určitého problému môže zapríčiniť, že sa dospievajúci správa mimo rámca svojej povahy. K takémuto správaniu patrí agresivita, mrzutosť, drzosť alebo naopak detinskosť a prehnaná závislosť od rodičov. Pomôžte si sami: Tak ako vo väčšine problémov súvisiacich so správaním vašich dospievajúcich detí, musíte s vašou dcérou či synom začať o probléme diskutovať. Možno objavíte príčinu takéhoto správania, zároveň zaženiete strach alebo sami urobíte praktické kroky na to, aby sa problém vyriešil. Anorexia nervosa a bulimia

Anorexia nervosa je psychická porucha, pri ktorej dospievajúca osoba (najčastejšie dospievajúce dievča alebo mladá žena) odmieta jedlo pre neopodstatnený strach z priberania. Anorektik sám seba presviedča, že je veľmi tučný a že ešte dostatočne neschudol, aj keď je už doslova vychudnutý. Veľa dievčat v tomto veku má strach z priberania a dodržiava prísnu diétu, ale len u malého percenta z nich sa vyvinie anorexia nervosa.
Príznaky anorexia nervosa
Choroba sa zvyčajne začína pri normálnom stravovaní. Anorektik však zo dňa na deň znižuje dávky prijímanej potreby a aj napriek tomu, že je už celkom vychudnutý, stále si pripadá tučný a hrozí sa, keby mal čo len jeden gram pribrať.

Aby zatajil stratu hmotnosti, odmieta sa pred druhými vyzliecť alebo odvážiť, a aby sa vyhol nátlaku rodiny, predložené jedlo skryje a potom ho potajomky vyhodí.
Ak strata hmotnosti pokračuje, môžu sa u vašej dcéry vyvinúť hormonálne poruchy s následným vynechaním menštruácie, depresívnosť a odmietavosť. Pri jednom type tejto poruchy, nazývanom bulímia, dievčatá sa neovládateľne prejedajú, konzumujú veľké množstvo zmrzliny, zákuskov či sladkých nápojov a vzápätí, aby nepribrali, sami si vyprovokujú vracanie. Pretože pri obidvoch poruchách dievčatá utajujú spôsob svojho stravovania, často možno len ťažko odlíšiť bulímiu od anorexie nervového pôvodu. Čo robiť
Ak má vaše dospievajúce dieťa o sebe nerealistické predstavy, napr. ak si vaša dcéra myslí, že je tučná a drží prísnu diétu aj napriek tomu, že je vychudnutá, poraďte sa so svojím lekárom. Ak po vyšetrení lekár usúdi, že ide o anorexiu, odporučí liečbu u odborníka (psychiatra). V ťažkých prípadoch treba dieťa prijať do nemocnice.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk